Bekommer je om je medemens

Interview met Janny Bolhuis, lid van de bewonersraad

Janny Bolhuis (1939) geboren in Smilde, voelt nog dagelijks de les die ze meekreeg van haar ouders die in het verzet zaten: bekommer je om de medemens. Dat is in haar ruime leven haar drijfveer geweest. Ze heeft dat vormgegeven door veel sociale activiteiten te hebben gedaan. Janny woont nu alweer 55 jaar in Harkstede. “Dat was een arm dorp, maar is door de overloop van mensen uit het rijkere Groningen steeds welvarender geworden.” Zij was 25 jaar lang lerares op de Huishoudschool, maar wilde op een gegeven moment iets anders en dus switchte zij naar de afdeling Personeelszaken van de Milieudienst van de gemeente Groningen. Haar interesse in en gevoel voor mensen kon ze daar goed kwijt. Janny is een bezige bij; naast haar werk is ze meer dan 20 jaar raadslid en statenlid geweest voor het CDA. Ze heeft zich altijd gericht op onderwijs en sociaal beleid. Na het politieke handwerk werd ze al heel snel benaderd door Platform Werk en Inkomen, waar ze jaren voorzitter van is geweest. Daarnaast werd ze ook adviserend lid van de WMO Raad in Slochteren en later Adviesraad Sociaal Domein van Midden-Groningen.

Kans en Kracht van de Veenkoloniën

Janny volgde op papier altijd al de ontwikkelingen van de Kans voor de Veenkoloniën. Ze werd op een gegeven moment gevraagd als lid van de Bewonersraad.

“Waar ik steeds voor strijd is dat we niet over, maar met de bewoners moeten praten. Dat streven past goed bij de Bewonersraad. Maar we moeten steeds er op letten dat we dat zelf ook doen.”

Wat haar verbaast is dat veel programma’s en geldstromen apart georganiseerd worden. “De NPG gelden, de regiodeals, Kans voor de Veenkoloniën, armoedegelden, elk programma heeft eigen geldstromen en ook een eigen overhead. “Het combineren van de gelden zou heel mooi zijn”, zegt Janny.

Zelf is ze als actieve bewoner ook betrokken bij een bewonersinitiatief. In Slochteren richtte zij samen met anderen een voedselpark op. “Ik zag gewoon teveel te dikke kinderen in groep 7 en 8. Dat komt natuurlijk door het goedkopere voedsel in de supermarkt dat ze kopen. Met een voedselpark, met een moestuin en vruchten- en notenbomen, is gezond voedsel makkelijker bereikbaar.”
Het voedselpark is, zoals vaak met bewonersinitiatieven, een zaak van lange adem. Het helpt niet dat de gemeente Midden Groningen een arme gemeente is. Een initiatief als inzameling voor de voedselbank in november afgelopen jaar was gelukkig een groot succes en haalde boven verwachting veel op. “Dat geeft dan zo’n fijn gevoel”.

Janny haar tips voor de Bewonersaad Kracht van de Veenkoloniën

Ze vindt dat er meer gewerkt moet worden aan de bekendheid van Kans en Kracht van de Veenkoloniën.

“Als ik in de supermarkt vraag aan mensen: heb je daar wel eens van gehoord, dan zijn er maar heel weinig mensen die ja zeggen.”

We moeten inwoners meer warm maken voor het programma. Dat kan het beste door er meer op uit te trekken en met mensen in gesprek te gaan. “Maar dat is heel moeilijk”, erkent Janny. “In de gemeenteraad hoor ik er ook te weinig over”. Ze zijn nu wel met een Nota Gezondheidsbeleid bezig. “Het zou mooi zijn als er veel meer wordt samengewerkt met wat er allemaal al gebeurt in het kader van de Kans en Kracht van de Veenkoloniën”.
Janny weet vanuit haar decennialange ervaring dat het gebied Oost Groningen een lastig gebied is. “In de jaren zeventig is al met veel welzijnsgeld geprobeerd de boel op te peppen. Daarna kwamen de impulsen voor plattelandsontwikkeling met bijvoorbeeld de Blauwe Stad om rijkere pensionados aan te trekken, toen kwam het Kans geld, nu dan weer het aardbevingsgeld. Het blijft moeilijk om het op een goede manier en directer bij gewone mensen te laten terecht komen.”
Janny geeft toe dat ze na een lange dag vergaderen wel eens mismoedig is. “Dan denk ik ‘s avonds : ik hou er mee op. Maar de volgende morgen doe ik het toch niet… want je moet je bekommeren om de medemens…. Die les blijft voor altijd bij me. Want als je niets doet, weet je zeker dat het niet helpt.”

5 februari 2021

De Snuffelshop dreigt om te vallen

Dreigend verlies van veilige plek voor minima

De Snuffelshop in Heiligerlee en Veendam dreigt om te vallen. De non profit kringloopwinkel (opgericht door Stichting Eerste Hulp) is een belangrijke steunpilaar voor veel inwoners uit de omgeving en mensen die er dagelijks vrijwilligerswerk verrichten. “Al ruim 8 jaar zetten Jannie Orsel en haar dochter Diana zich in om minima een steuntje in de rug te geven. De Snuffelshop is niet alleen een non-profit kringloopwinkel, maar biedt veel meer dan dat”, zegt Joke Bakker, voorzitter Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën. Zij steunt de crowdfunding actie die is opgestart om de Snuffelshop overeind te houden. Ze komen niet in aanmerking voor de NOW regeling omdat ze geen officiële winkel zijn.
Dagelijks komen mensen langs de winkel, snuffelen naar eerlijke, goedkope producten. Naast de verkoop is de sfeer in de winkel ongekend. “Jannie geeft met haar ervaringsdeskundigheid en warme contact met mensen, hen het gevoel dat ze ertoe doen. Dikwijls voelen inwoners de veiligheid om hun zorgen of levensverhaal kwijt te kunnen. Daarmee worden problemen als eenzaamheid, sociale isolatie en gemis aan waardevolle dagactiviteiten opgevangen”, aldus Bakker.

Maar liefst 22 vrijwilligers houden de winkel draaiende. Zij zijn toegewijd en van grote waarde voor winkelgasten. Mensen die te krap bij kas zitten en een product uit de winkel niet kunnen betalen, krijgen het product gratis mee. De opbrengst van verkochte spullen, met aftrek van de vaste lasten komen ten goede aan de minima.

Door Corona staat de Snuffelshop onder grote druk en vallen meerdere belangrijke functies weg. Zo verliezen vrijwilligers hun vaste structuur en er ontbreekt een belangrijke plek voor mensen om op terug te kunnen vallen, juist in een tijd waar het zo hard nodig is. Ook de oprichters van de Snuffelshop kijken met grote zorgen naar de weggevallen activiteiten. “Het duurt niet lang meer of de altijd zo toegankelijke voorziening, moet haar deuren sluiten”, zegt Joke Bakker.

Help de Snuffelshop overeind te houden

Steun van de gemeente zou helpen, maar dat is tot dusverre niet gebeurd. Daarom zijn de initiatiefnemers een crowdfunding actie gestart, in de hoop dat de Snuffelshop kan blijven bestaan. De Kracht van de Veenkoloniën roept iedereen op om de Stichting Eerste Hulp en de minima te steunen en te doneren wat je kwijt kunt. Ga naar deze link.

Themabijeenkomst “Zorgen doen we Samen” van 15 december 2020 tot nadere berichtgeving uitgesteld.

Op 15 December was door de Kracht van de Veenkoloniën de derde themabijeenkomst “Zorgen doen we samen” gepland. De eerste twee bijeenkomsten over dit thema in maart en september 2020 zijn goed verlopen. De succesformule voor deze bijeenkomsten is de directe uitwisseling en contacten tussen de bewonersinitiatieven. De kracht van deze bijeenkomsten is dat je elkaars aanwezigheid als het ware voelt. Reden voor ons om ook de derde bijeenkomst fysiek te organiseren. Dit met inachtneming van de geldende maatregelen, zonder de grenzen van het mogelijke op te zoeken. Digitale uitwisseling zou niet hetzelfde resultaat opgeleverd hebben. De signalen rondom Corona waren eind november positief met een daling van het aantal besmettingen. Voor ons op dat moment voldoende aanleiding om de derde bijeenkomst te plannen, uitgaande van de geldende maatregelen.

De realiteit heeft ons echter ingehaald: Helaas is het zo dat in de eerste week van December het aantal besmettingen weer is toegenomen. In directe contacten met initiatiefnemers en gemeenten signaleerden we terughoudendheid ten aanzien van fysiek bij elkaar komen. Dit blijkt ook uit het beperkte aantal aanmeldingen voor de bijeenkomst. De oproep van Premier Rutte op 8 december was voor ons doorslaggevend: alle niet persé noodzakelijke fysieke contacten vermijden!

Daarom hebben we besloten de bijeenkomst van 15-12 af te lasten. We houden u op de hoogte over nieuwe mogelijkheden om in de nabije toekomst aandacht te besteden aan het thema Zorgen doen we Samen. Wanneer de RIVM dit toelaat en we voorzichtigheid in acht kunnen nemen brengen we u op de hoogte van een opnieuw te organiseren bijeenkomst.

Nieuwe bijeenkomst 15 december Zorgen doen we Samen

15 december 2020 van 13.00 – 16.00 uur, Locatie volgt. Lunch met voorstelronde start om 12.30 uur.

Krachtige initiatieven in de Veenkoloniën, in dorpen en buurten van de gemeenten Emmen, Coevorden, Westerwolde en Stadskanaal.

Veilig opgroeien, prettig wonen en gezond oud worden in je eigen buurt of dorp. Dat is waar het om gaat in de themabijeenkomsten Zorgen doen we samen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen of het steuntje in de rug kan krijgen die hij of zij nodig heeft. In veel dorpen en buurten in het Drentse en Groninger veenkoloniale gebied is hier vanuit de bewoners zelf al aandacht voor. Bijvoorbeeld door het organiseren van burenhulp, samen eten en koffieochtenden in het dorpshuis. Dit allemaal door vrijwillige inzet van kleine en grotere bewonersinitiatieven. Maar ook hoe gaan we om met de gevolgen van de Corona-pandemie.

Hoe kun je dit als bewonersgroep (nog beter) oppakken, wat heb je hiervoor nodig, hoe kun je van elkaar leren? Allemaal vragen die voor de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën aanleiding zijn om een reeks bijeenkomsten te organiseren voor bewonersgroepen, ambtenaren en professionals. Tijdens de 3de bijeenkomst “Zorgen doen we Samen” op 15 december gaan we opzoek naar: samenwerking tussen de bewonersinitiatieven en de Zorg (zoals de huisartsenpraktijk). De meerwaarde van bewonerszelfredzaamheid brengen we onder het voetlicht. Dr. Hans Berg en dorpsondersteuner Marian Beltman bekend van Wedde dat ’t Lukt delen hun ervaringen met ons.

“Dorpsondersteuner verhoogt samen met de inzet van bewonersinitiatieven welzijn van dorpsbewoners en verlaagt zorgkosten” – uit het evaluatieonderzoek in drie Groninger Dorpen (onderzoek van Aletta Jacobs School of Public Health).

Programma
Tijdens de 3de bijeenkomst “Zorgen doen we Samen” op 15 december gaan we opzoek naar: relatie tussen de Zorg (zoals de huisartsenpraktijk) en sterke bewonersinitiatieven. De meerwaarde van bewoners zelfredzaamheid brengen we onder het voetlicht. Dr. Hans Berg en dorpsondersteuner Marian Beltman, bekend van Wedde dat ’t Lukt delen hun ervaringen met ons.

13.00 – 13.30 uur: Voorstelronde
13.30 – 14.30 uur: Uitwisseling en inleiding van Hans Berg/ Marian Beltman
14.30 – 14.45 uur: Introductie Positieve Gezondheid
14.45 – 15.00 uur: Pauze en post-its plakken (met koffie en thee)
15.00 – 15.45 uur: Uitwisseling: Aanschuiven bij een deskundige
15.45 – 16.00 uur: Terugkoppeling en afsluiting

Samenwerking tussen de bewonersinitiatieven en de Zorg (zoals de huisartsenpraktijk)

Interesse
Deze bijeenkomst is het bezoeken waard voor alle initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in zorgen voor elkaar, gezondheid, bewegen en/of ontmoeting. We maken geen onderscheid tussen startende initiatiefnemers of inwoners die al bezig zijn met vergevorderde plannen. Iedereen is welkom om ideeën op te doen en ervaringen te delen.
Gebruikers van initiatieven en ondersteunende organisaties zijn ook van harte welkom (mits de ruimte dit toelaat)! Ben je niet woonachtig in gemeente Emmen, Coevorden, Westerwolde of Stadskanaal, maar woon jij wel in de Veenkoloniën? Ook dan kun jij meedoen en je aanmelden voor de bijeenkomst.

Aanmelden
Omdat wij rekening willen houden met de 1,5 meter maatregelen houden wij de inschrijvingen in de gaten. Dat houdt in dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is. Ben jij erbij op 15 december?
Aanmelden kan op de site van de BOKD.

Een eigen idee presenteren kan ook, laat het ons weten via Luit van de BOKD (06-37271453/ l.hummel@bokd.nl).

Terugblik Bewonersinspiratie Conferentie 24 oktober 2020

Zaterdag 24 oktober vond de online bewonersinspiratie conferentie plaats. Met tevredenheid kijkt men terug op de conferentie. De organisatie van de middag lag in handen van het kernteam Kracht van de Veenkoloniën. Live keken zo’n 100 mensen mee. U kunt de conferentie nog steeds terugkijken via deze link.
Tafelgasten rond de tafel met livestream vanuit Café Van Beresteyn in Veendam

Karin Kalverboer (directeur Zorg Innovatie Forum) en Joke Bakker (voorzitter Bewonersraad KvdVK) opende de conferentie met een introductie over Kans voor- en Kracht van de Veenkoloniën. “Kans zoekt naar vernieuwde manieren voor het opheffen van gezondheidsachterstanden bij mensen in de Veenkoloniën”, aldus Karin. Volgens Joke bereik je mensen pas als zij vanuit zichzelf iets willen. Dat is waar Kracht van de Veenkoloniën voor staat, het project wordt gedragen door inwoners.

Verschillende presentaties van bewonersdeals tijdens deze middag zorgden voor een levendig gesprek tussen betrokken partijen en bewonersinitiatieven. Daarmee levert de bewonersconferentie van dit jaar een succesvolle bijdrage aan nieuw te vormen bewonersdeals in de Veenkoloniën. Zo vertelt Rebecca Albers over De Toverboom en Second Home. Chantal Andelbeek, vrijwilliger bij de Toverboom vertelt dat Second Home rust heeft gebracht in haar leven en die van haar kinderen. Volgens wethouder Jan Jakob Boersma creëert Rebecca Albers, oprichter van Second Home een sterke gemeenschap om zich heen. “Rebecca is een scharnier tussen gezin en samenleving”. Henk Heijermans (wethouder gemeente Aa en Hunze) ondersteunt de plannen van de zorgcoöperatie in Gasselternijveen om ouderenwoningen te realiseren middenin het dorp. Of bewoners zelf het pand kunnen kopen door een lening af te sluiten bij de bank met garantstelling van de gemeente, daar denkt Heijermans nog over na. Een derde Bewonersdeal aan tafel is De Molenhof in Oude Pekela, hier zijn plannen voor een zorgfunctie in het gebouw. ESTEA, één van de tafelpartners van dit initiatief vertelt dat zij samen met omwonenden en andere Pekelders opzoek wil gaan naar de meest geschikte invulling voor het gebouw.

Livestream: één van de drie cameramannen

In een interview met Wouter Bos kwam het thema woonvormen, thuiswonende ouderen en kansen voor bewonersinitiatieven veelvuldig aan de orde. Hij vindt het raadzaam om rond je zestigste na te gaan denken over wat je nodig hebt wanneer je tachtig bent. “Neem regie over je eigen leven, ook als je ouder wordt”.
Ook werden deze middag twee bewonersinitiatieven extra in het zonnetje gezet. Ook directeur Tintengroep Johan Brongers werd geïnterviewd, waarin hij aangeeft dat je moet werken vanuit de bedoeling. “En wanneer je samenwerkt met initiatieven bespaar je veel geld”.
Bewonersinitiatieven Nieuw-Weerdinge Gezond en Stichting VoorDoor (uit Wildevank) kwamen in aanmerking voor de prijs voor een idee dat het beste bijdraagt aan de positieve gezondheid.

Prijsuitreiking bewonersinitiatieven, Waardecheque €1.000,-

Bent u benieuwd naar het volledige verslag? Klik hier!

Bewonersdeals: Wat zijn het?

Presentatie succesvolle bewonersdeals: Zaterdag 24 oktober 2020

Aanstaande Zaterdag 24 oktober 2020 presenteren diverse bewonersdeals hun aanpak en plannen tijdens onze online Bewonersinspiratie Conferentie. Wilt u hierbij zijn? Lees dan hier het nieuwsbericht over de conferentie. Direct doorklikken naar de livestream? Dat kan ook via deze link.

Bewonersdeals: Wat zijn het?

Bewoners, gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zoeken elkaar op en sluiten een samenwerkingsverband met elkaar: De Bewonersdeal.
De Bewonersdeal gaat van kracht wanneer verschillende organisaties (formeel- en informeel) besluiten om samen te werken.
De deal houdt vervolgens in dat verschillende betrokken partijen zich gezamenlijk conformeren aan een thema of een te ontwikkelen initiatief.
Er worden verschillende momenten gepland waar betrokken partijen van Bewonersdeals elkaar ontmoeten en kennis met elkaar delen.
Zo gaan samenwerkende partijen bijvoorbeeld aan de slag om financiële middelen te verkrijgen van subsidieverstrekkers. Zij staan samen sterker. Gezamenlijke afspraken worden gemaakt, waarmee men concrete stappen maakt om samen tot succesvolle initiatieven te komen.

Bewoners aan Zet in de 3de editie van Krant van de Veenkoloniën

In deze editie: Bewoners aan Zet!

De derde editie van de Krant van de Veenkoloniën is gelanceerd!
In deze editie ligt de focus op één van de hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën, namelijk de rol van bewonersinitiatieven bij positieve gezondheid. De Bewonersraad van Kracht van de Veenkoloniën wil een beweging van onderop creëren, waarbij de stem van inwoners heel belangrijk is.
Een team van actieve bewoners en professionals heeft gesproken met initiatiefnemers uit de Veenkoloniën, geschreven over de echte Veenkoloniaal en vele initiatieven in kaart gebracht. De trots, kracht en energie afkomstig uit de Veenkoloniën staat centraal. Van Slochteren tot Nieuw-Schoonenbeek en van Vlagtwedde tot Hoogeveen, overal zetten bewoners zich in voor hun eigen omgeving. Thema’s als gezondheid, woonvormen, bewegen, burenhulp, participatie en dorpscoöperatie zijn belangrijk. In de krant leest u ook over het werven van vrijwilligers en manieren van financieren, beide van grote waarde voor bewonersinitiatieven.
Bent u geïnteresseerd in bewonersparticipatie -en initiatieven, neem hieronder dan snel een kijkje in Krant van de Veenkoloniën – Bewoners aan zet!

Liever de papieren versie ontvangen? Mail dan naar bewonersraad@kvdvk.nl, en we kijken wat we voor u kunnen doen!

Klik hier voor de Krant Bewoners aan zet

Verslag Themabijeenkomst “Zorgen doen we Samen”

15 september 2020 in Dorpshuis Exloo

Voordat de bijeenkomst begon kon iedereen genieten van een lichte, smakelijke lunch. De ruimte was zo ingericht, dat iedereen op 1 ½ afstand van elkaar kon plaatsnemen. Dit deed niets af aan de sfeer. Met dank aan de beheerder en zijn vrouw Roelf Begeman.

Ken elkaar, Vertrouw elkaar en Gun elkaar
Tijdens de energieke bijeenkomst gaven de deelnemers elkaar adviezen en ondersteuning.
Hieronder in quotes de ervaringsverhalen en gegeven adviezen:
Van onderop, elkaar kennen, van bewoners voor bewoners, mag je verwachten dat alle inwoners digitaal vaardig zijn, verhouding vraag en aanbod, vraagverlegenheid, hoe bereik je je eigen inwoners, richt je in eerste instantie op sleutelfiguren, geen energie weg laten lopen als inwoners er niet achter staan, zorg dat je bekend bent, er is iemand als je het nodig hebt, doorvragen, langsgaan: hoe gaat het met u, zichtbaar zijn ( rode fiets bv) , gewoon een bak koffie gaan drinken, privacy alleen het strikt noodzakelijke noteren, lijst met hulpvragen bijhouden, vrijwilligersovereenkomst, hoe met mensen met dementie, via de mantelzorger, netwerkje om iemand heen bouwen, basisteam van huisartsen, wie wil je er bij hebben, degene die het inbrengt blijft verantwoordelijk ( formele zorg), mensen leren kennen als er nog niet zoveel aan de hand is, aan de ene kant de buurvrouw aan de andere kant de dorps ondersteuner, stel die vraag maar geen vraag is te gek, vrijwilligers maken ook met elkaar afspraken, wederkerigheid in de relatie is belangrijk, betrek de huisarts er bij en laat zien wat de meerwaarde is, huisartsen kunnen profiteren van de initiatieven, welbevinden van de inwoners, elkaar in je kracht zetten, successen vieren, breng het naar buiten, ga netwerken, zorg er voor dat iedereen er graag bij wilt horen………

Korte impressie: presentatie met voormalig huisarts Hans Berg en Wedde dat ‘t Lukt
Hans verzorgt de presentatie met ondersteuning van dorpsondersteuner Marjan. Eerst wordt via een korte film duidelijk uitgelegd wat Wedde dat ‘t lukt wil betekenen.
Hans start in 2015, samen met zijn vrouw het project, in samenwerking met de Dorpsraad Wedde. Vrijwilligers en kwetsbare inwoners kunnen worden gekoppeld aan elkaar. “Met elkaar en voor elkaar”. Inmiddels is dit project uitgebreid in samenwerking met de besturen van Veelerveen (“in Veelerveen, sta je nooit alleen”) en Vriescheloo (in Vriescheloo doen we het zo”).

Nu in de Coronatijd blijven de contacten via de telefoon. Wedde wordt ook wel het “mantelzorgdorp” genoemd. Je moet het doen, volgens Hans Berg, geen haalbaarheidsonderzoeken, dan ontmoet je alleen maar blokkades. Wedde is een klein dorp, met veel samenhang, die je wel moet verbinden. Uit zichzelf gebeurt dat niet. Op deze manier kunnen de inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Er was veel eenzaamheid en armoede. De start van Wedde dat’ t Lukt is begonnen met een enquête, wat is nodig en wat mis je. Langzaam werd het systeem van een dorpsondersteuner bedacht. De spin in het web, tussen o.a. de zorgverleners en de inwoners. Zij heeft een goed overzicht van het hele dorp. Verder werd gezocht naar sleutelfiguren in het dorp. Uiteindelijk een bijeenkomst voor het hele dorp.
Wat zijn de hulpvragen? Vragen als: kapotte lamp, remkabels van de fiets, ongelijke stoep, rouwproblemen, overbelaste mantelzorgers, vervoer naar ziekenhuis et.
Wedde dat ’t Lukt is een succes. De kosten van de huisarts zijn gedaald. Dorp doet het zelf, bottom-up, niet teveel regelen, elkaar het succes gunnen, niet verdringen, maar verbinden. Het moet een basisbehoefte van het dorp zelf zijn, meer gemeenschapszin, met z’n allen de wereld een beetje beter maken. Slogan: “mijn dag, wat kom je tegen als je opstaat, totdat je weer naar bed gaat. Wat heb je dan nodig.
Het is belangrijk, dat er een gevarieerd aanbod is van vrijwilligers. Op talenten gericht aanbod, zodat de vrijwilligers er niet permanent hoeven te zijn. Verder is ook belangrijk voor sommigen, dat zij in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Elke vrijwilliger komt ook wat halen. Belangrijk is ook om de kerken erbij te betrekken.
Integratie van twee Syrische gezinnen met behulp van Wedde dat ’t Lukt. Deze zijn ook weer vrijwilliger geworden.
De financiering is wel nog steeds een probleem. Tijdens de start was de Provincie bereid te komen met een subsidiebedrag van € 20.000,00 als cofinanciering. Menzis de zorgverzekeraar zorgde ervoor dat de huisarts een dag minder kon werken om zo zijn tijd aan het project te geven. De gemeente moet zorgen voor continuïteit.

Meer weten of interesse in een vervolgbijeenkomst?
Meer weten over de deelnemers en de samenkomst van initiatieven op 15 september?
Neem contact op met:

• Daphne Wiebing, lid kernteam bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën
Contactgegevens: info@wiebingperspectief.nl, 06 40558614.
Daphne leidt deze themabijeenkomst.

• Joke Bakker, voorzitter bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën
Contactgegevens: bewonersraad@kvdvk.nl, 06 30506598

Tenslotte:
• Er komt nog één themabijeenkomst Zorgen doen wij Samen. In eerste instantie voor de gemeenten: Westerwolde, Coevorden en Emmen
• Verder komt er een extra bijeenkomst over Positieve gezondheid voor alle gemeenten.
• De bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën organiseert dit najaar nog een themabijeenkomst: Manieren van Financieren
• Op 24 oktober is er de jaarlijkse inspiratie conferentie. Noteer deze alvast in je agenda!

Tweede Snuffelshop geopend, nu in Veendam

Op zaterdag 20 juni 2020 opent Stichting Eerste Hulp van Jannie Orsel een tweede Snuffelshop en wel in Veendam. Bij de Snuffelshops, in Heiligerlee en in Veendam, kunnen mensen terecht die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Zij worden voorzien van bijvoorbeeld huisraad, een tas met boodschappen, maar ook  met psychische ondersteuning. Oprichtster Jannie Orsel gaat ook het gesprek aan met mensen over budgettering, laat zien hoe zij zelf groenten kunnen verbouwen en brengt eenzame mensen bij elkaar.

Kracht van de Veenkoloniën ondersteunt Jannie en de stichting met adviezen en heeft vorig jaar de Snuffelshop in Heiligerlee een bijdrage gegeven via het zogeheten Kiem- en zaaigeld.

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Stichting Eerste Hulp Non Profit Stichting GROTE OPENING 20- 06-2020 13.30 SNUFFELSHOP 2.0 Eerste 10 Klanten gratis Goodybag Waar u Goed Goedkoop Gezellig kunt snuffelen Kerkstraat 81 Veendam Telefoon 0598 785894 Voor al uw inbreng'

Coronatips voor bewonersinitiatieven

Als kernteam en bewonersraad horen we graag wat jullie doen met of naar aanleiding van de Corona (Covid-19) maatregelen. Vul het inventarisatieformulier in van Groninger Dorpen of van de BOKD (Drenthe)