Nieuwe bijeenkomst 15 december Zorgen doen we Samen

15 december 2020 van 12.30 – 15.30 uur, Locatie volgt. Lunch met voorstelronde start om 12.30 uur.

Krachtige initiatieven in de Veenkoloniën, in dorpen en buurten van de gemeenten Emmen, Coevorden, Westerwolde en Stadskanaal.

Veilig opgroeien, prettig wonen en gezond oud worden in je eigen buurt of dorp. Dat is waar het om gaat in de themabijeenkomsten Zorgen doen we samen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen of het steuntje in de rug kan krijgen die hij of zij nodig heeft. In veel dorpen en buurten in het Drentse en Groninger veenkoloniale gebied is hier vanuit de bewoners zelf al aandacht voor. Bijvoorbeeld door het organiseren van burenhulp, samen eten en koffieochtenden in het dorpshuis. Dit allemaal door vrijwillige inzet van kleine en grotere bewonersinitiatieven.

Hoe kun je dit als bewonersgroep (nog beter) oppakken, wat heb je hiervoor nodig, hoe kun je van elkaar leren? Allemaal vragen die voor de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën aanleiding zijn om een reeks bijeenkomsten te organiseren voor bewonersgroepen, ambtenaren en professionals. De derde bijeenkomst gaat over Sterke positie van bewonersinitiatieven, in relatie tot de Zorg, zoals de Huisartsenpraktijk.

“Dorpsondersteuner verhoogt welzijn van dorpsbewoners en verlaagt zorgkosten” – uit het evaluatieonderzoek in drie Groninger Dorpen (onderzoek van Aletta Jacobs School of Public Health).

Programma
Tijdens de 3de bijeenkomst “Zorgen doen we Samen” op 15 december gaan we opzoek naar: relatie tussen de Zorg (zoals de huisartsenpraktijk) en sterke bewonersinitiatieven. De meerwaarde van bewoners zelfredzaamheid brengen we onder het voetlicht. Dr. Hans Berg en dorpsondersteuner Marian Beltman, bekend van Wedde dat ’t Lukt delen hun ervaringen met ons.

12.30 – 13.00 uur: Lunch en voorstelronde
13.00 – 14.00 uur: Uitwisseling en inleiding van Hans Berg/ Marian Beltman
14.00 – 14.15 uur: Introductie Positieve Gezondheid
14.15 – 14.30 uur: Pauze en post-its plakken (met koffie en thee)
14.30 – 15.15 uur: Uitwisseling: Aanschuiven bij een deskundige
15.15 – 15.30 uur: Terugkoppeling en afsluiting

Sterke positie van bewonersinitiatieven én de Huisartsenpraktijk

Interesse
Deze bijeenkomst is het bezoeken waard voor alle initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in zorgen voor elkaar, gezondheid, bewegen en/of ontmoeting. We maken geen onderscheid tussen startende initiatiefnemers of inwoners die al bezig zijn met vergevorderde plannen. Iedereen is welkom om ideeën op te doen en ervaringen te delen.
Gebruikers van initiatieven en ondersteunende organisaties zijn ook van harte welkom (mits de ruimte dit toelaat)! Ben je niet woonachtig in gemeente Emmen, Coevorden, Westerwolde of Stadskanaal, maar woon jij wel in de Veenkoloniën? Ook dan kun jij meedoen en je aanmelden voor de bijeenkomst.

Aanmelden
Omdat wij rekening willen houden met de 1,5 meter maatregelen houden wij de inschrijvingen in de gaten. Dat houdt in dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is. Ben jij erbij op 15 december?
Aanmelden kan binnenkort op de site van de BOKD.

Een eigen idee presenteren kan ook, laat het ons weten via Luit van de BOKD (06-37271453/ l.hummel@bokd.nl).

Terugblik Bewonersinspiratie Conferentie 24 oktober 2020

Zaterdag 24 oktober vond de online bewonersinspiratie conferentie plaats. Met tevredenheid kijkt men terug op de conferentie. De organisatie van de middag lag in handen van het kernteam Kracht van de Veenkoloniën. Live keken zo’n 100 mensen mee. U kunt de conferentie nog steeds terugkijken via deze link.
Tafelgasten rond de tafel met livestream vanuit Café Van Beresteyn in Veendam

Karin Kalverboer (directeur Zorg Innovatie Forum) en Joke Bakker (voorzitter Bewonersraad KvdVK) opende de conferentie met een introductie over Kans voor- en Kracht van de Veenkoloniën. “Kans zoekt naar vernieuwde manieren voor het opheffen van gezondheidsachterstanden bij mensen in de Veenkoloniën”, aldus Karin. Volgens Joke bereik je mensen pas als zij vanuit zichzelf iets willen. Dat is waar Kracht van de Veenkoloniën voor staat, het project wordt gedragen door inwoners.

Verschillende presentaties van bewonersdeals tijdens deze middag zorgden voor een levendig gesprek tussen betrokken partijen en bewonersinitiatieven. Daarmee levert de bewonersconferentie van dit jaar een succesvolle bijdrage aan nieuw te vormen bewonersdeals in de Veenkoloniën. Zo vertelt Rebecca Albers over De Toverboom en Second Home. Chantal Andelbeek, vrijwilliger bij de Toverboom vertelt dat Second Home rust heeft gebracht in haar leven en die van haar kinderen. Volgens wethouder Jan Jakob Boersma creëert Rebecca Albers, oprichter van Second Home een sterke gemeenschap om zich heen. “Rebecca is een scharnier tussen gezin en samenleving”. Henk Heijermans (wethouder gemeente Aa en Hunze) ondersteunt de plannen van de zorgcoöperatie in Gasselternijveen om ouderenwoningen te realiseren middenin het dorp. Of bewoners zelf het pand kunnen kopen door een lening af te sluiten bij de bank met garantstelling van de gemeente, daar denkt Heijermans nog over na. Een derde Bewonersdeal aan tafel is De Molenhof in Oude Pekela, hier zijn plannen voor een zorgfunctie in het gebouw. ESTEA, één van de tafelpartners van dit initiatief vertelt dat zij samen met omwonenden en andere Pekelders opzoek wil gaan naar de meest geschikte invulling voor het gebouw.

Livestream: één van de drie cameramannen

In een interview met Wouter Bos kwam het thema woonvormen, thuiswonende ouderen en kansen voor bewonersinitiatieven veelvuldig aan de orde. Hij vindt het raadzaam om rond je zestigste na te gaan denken over wat je nodig hebt wanneer je tachtig bent. “Neem regie over je eigen leven, ook als je ouder wordt”.
Ook werden deze middag twee bewonersinitiatieven extra in het zonnetje gezet. Ook directeur Tintengroep Johan Brongers werd geïnterviewd, waarin hij aangeeft dat je moet werken vanuit de bedoeling. “En wanneer je samenwerkt met initiatieven bespaar je veel geld”.
Bewonersinitiatieven Nieuw-Weerdinge Gezond en Stichting VoorDoor (uit Wildevank) kwamen in aanmerking voor de prijs voor een idee dat het beste bijdraagt aan de positieve gezondheid.

Prijsuitreiking bewonersinitiatieven, Waardecheque €1.000,-

Bent u benieuwd naar het volledige verslag? Klik hier!

Bewonersdeals: Wat zijn het?

Presentatie succesvolle bewonersdeals: Zaterdag 24 oktober 2020

Aanstaande Zaterdag 24 oktober 2020 presenteren diverse bewonersdeals hun aanpak en plannen tijdens onze online Bewonersinspiratie Conferentie. Wilt u hierbij zijn? Lees dan hier het nieuwsbericht over de conferentie. Direct doorklikken naar de livestream? Dat kan ook via deze link.

Bewonersdeals: Wat zijn het?

Bewoners, gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zoeken elkaar op en sluiten een samenwerkingsverband met elkaar: De Bewonersdeal.
De Bewonersdeal gaat van kracht wanneer verschillende organisaties (formeel- en informeel) besluiten om samen te werken.
De deal houdt vervolgens in dat verschillende betrokken partijen zich gezamenlijk conformeren aan een thema of een te ontwikkelen initiatief.
Er worden verschillende momenten gepland waar betrokken partijen van Bewonersdeals elkaar ontmoeten en kennis met elkaar delen.
Zo gaan samenwerkende partijen bijvoorbeeld aan de slag om financiële middelen te verkrijgen van subsidieverstrekkers. Zij staan samen sterker. Gezamenlijke afspraken worden gemaakt, waarmee men concrete stappen maakt om samen tot succesvolle initiatieven te komen.

Bewoners aan Zet in de 3de editie van Krant van de Veenkoloniën

In deze editie: Bewoners aan Zet!

De derde editie van de Krant van de Veenkoloniën is gelanceerd!
In deze editie ligt de focus op één van de hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën, namelijk de rol van bewonersinitiatieven bij positieve gezondheid. De Bewonersraad van Kracht van de Veenkoloniën wil een beweging van onderop creëren, waarbij de stem van inwoners heel belangrijk is.
Een team van actieve bewoners en professionals heeft gesproken met initiatiefnemers uit de Veenkoloniën, geschreven over de echte Veenkoloniaal en vele initiatieven in kaart gebracht. De trots, kracht en energie afkomstig uit de Veenkoloniën staat centraal. Van Slochteren tot Nieuw-Schoonenbeek en van Vlagtwedde tot Hoogeveen, overal zetten bewoners zich in voor hun eigen omgeving. Thema’s als gezondheid, woonvormen, bewegen, burenhulp, participatie en dorpscoöperatie zijn belangrijk. In de krant leest u ook over het werven van vrijwilligers en manieren van financieren, beide van grote waarde voor bewonersinitiatieven.
Bent u geïnteresseerd in bewonersparticipatie -en initiatieven, neem hieronder dan snel een kijkje in Krant van de Veenkoloniën – Bewoners aan zet!

Liever de papieren versie ontvangen? Mail dan naar bewonersraad@kvdvk.nl, en we kijken wat we voor u kunnen doen!

Klik hier voor de Krant Bewoners aan zet

Verslag Themabijeenkomst “Zorgen doen we Samen”

15 september 2020 in Dorpshuis Exloo

Voordat de bijeenkomst begon kon iedereen genieten van een lichte, smakelijke lunch. De ruimte was zo ingericht, dat iedereen op 1 ½ afstand van elkaar kon plaatsnemen. Dit deed niets af aan de sfeer. Met dank aan de beheerder en zijn vrouw Roelf Begeman.

Ken elkaar, Vertrouw elkaar en Gun elkaar
Tijdens de energieke bijeenkomst gaven de deelnemers elkaar adviezen en ondersteuning.
Hieronder in quotes de ervaringsverhalen en gegeven adviezen:
Van onderop, elkaar kennen, van bewoners voor bewoners, mag je verwachten dat alle inwoners digitaal vaardig zijn, verhouding vraag en aanbod, vraagverlegenheid, hoe bereik je je eigen inwoners, richt je in eerste instantie op sleutelfiguren, geen energie weg laten lopen als inwoners er niet achter staan, zorg dat je bekend bent, er is iemand als je het nodig hebt, doorvragen, langsgaan: hoe gaat het met u, zichtbaar zijn ( rode fiets bv) , gewoon een bak koffie gaan drinken, privacy alleen het strikt noodzakelijke noteren, lijst met hulpvragen bijhouden, vrijwilligersovereenkomst, hoe met mensen met dementie, via de mantelzorger, netwerkje om iemand heen bouwen, basisteam van huisartsen, wie wil je er bij hebben, degene die het inbrengt blijft verantwoordelijk ( formele zorg), mensen leren kennen als er nog niet zoveel aan de hand is, aan de ene kant de buurvrouw aan de andere kant de dorps ondersteuner, stel die vraag maar geen vraag is te gek, vrijwilligers maken ook met elkaar afspraken, wederkerigheid in de relatie is belangrijk, betrek de huisarts er bij en laat zien wat de meerwaarde is, huisartsen kunnen profiteren van de initiatieven, welbevinden van de inwoners, elkaar in je kracht zetten, successen vieren, breng het naar buiten, ga netwerken, zorg er voor dat iedereen er graag bij wilt horen………

Korte impressie: presentatie met voormalig huisarts Hans Berg en Wedde dat ‘t Lukt
Hans verzorgt de presentatie met ondersteuning van dorpsondersteuner Marjan. Eerst wordt via een korte film duidelijk uitgelegd wat Wedde dat ‘t lukt wil betekenen.
Hans start in 2015, samen met zijn vrouw het project, in samenwerking met de Dorpsraad Wedde. Vrijwilligers en kwetsbare inwoners kunnen worden gekoppeld aan elkaar. “Met elkaar en voor elkaar”. Inmiddels is dit project uitgebreid in samenwerking met de besturen van Veelerveen (“in Veelerveen, sta je nooit alleen”) en Vriescheloo (in Vriescheloo doen we het zo”).

Nu in de Coronatijd blijven de contacten via de telefoon. Wedde wordt ook wel het “mantelzorgdorp” genoemd. Je moet het doen, volgens Hans Berg, geen haalbaarheidsonderzoeken, dan ontmoet je alleen maar blokkades. Wedde is een klein dorp, met veel samenhang, die je wel moet verbinden. Uit zichzelf gebeurt dat niet. Op deze manier kunnen de inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Er was veel eenzaamheid en armoede. De start van Wedde dat’ t Lukt is begonnen met een enquête, wat is nodig en wat mis je. Langzaam werd het systeem van een dorpsondersteuner bedacht. De spin in het web, tussen o.a. de zorgverleners en de inwoners. Zij heeft een goed overzicht van het hele dorp. Verder werd gezocht naar sleutelfiguren in het dorp. Uiteindelijk een bijeenkomst voor het hele dorp.
Wat zijn de hulpvragen? Vragen als: kapotte lamp, remkabels van de fiets, ongelijke stoep, rouwproblemen, overbelaste mantelzorgers, vervoer naar ziekenhuis et.
Wedde dat ’t Lukt is een succes. De kosten van de huisarts zijn gedaald. Dorp doet het zelf, bottom-up, niet teveel regelen, elkaar het succes gunnen, niet verdringen, maar verbinden. Het moet een basisbehoefte van het dorp zelf zijn, meer gemeenschapszin, met z’n allen de wereld een beetje beter maken. Slogan: “mijn dag, wat kom je tegen als je opstaat, totdat je weer naar bed gaat. Wat heb je dan nodig.
Het is belangrijk, dat er een gevarieerd aanbod is van vrijwilligers. Op talenten gericht aanbod, zodat de vrijwilligers er niet permanent hoeven te zijn. Verder is ook belangrijk voor sommigen, dat zij in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Elke vrijwilliger komt ook wat halen. Belangrijk is ook om de kerken erbij te betrekken.
Integratie van twee Syrische gezinnen met behulp van Wedde dat ’t Lukt. Deze zijn ook weer vrijwilliger geworden.
De financiering is wel nog steeds een probleem. Tijdens de start was de Provincie bereid te komen met een subsidiebedrag van € 20.000,00 als cofinanciering. Menzis de zorgverzekeraar zorgde ervoor dat de huisarts een dag minder kon werken om zo zijn tijd aan het project te geven. De gemeente moet zorgen voor continuïteit.

Meer weten of interesse in een vervolgbijeenkomst?
Meer weten over de deelnemers en de samenkomst van initiatieven op 15 september?
Neem contact op met:

• Daphne Wiebing, lid kernteam bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën
Contactgegevens: info@wiebingperspectief.nl, 06 40558614.
Daphne leidt deze themabijeenkomst.

• Joke Bakker, voorzitter bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën
Contactgegevens: bewonersraad@kvdvk.nl, 06 30506598

Tenslotte:
• Er komt nog één themabijeenkomst Zorgen doen wij Samen. In eerste instantie voor de gemeenten: Westerwolde, Coevorden en Emmen
• Verder komt er een extra bijeenkomst over Positieve gezondheid voor alle gemeenten.
• De bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën organiseert dit najaar nog een themabijeenkomst: Manieren van Financieren
• Op 24 oktober is er de jaarlijkse inspiratie conferentie. Noteer deze alvast in je agenda!

Tweede Snuffelshop geopend, nu in Veendam

Op zaterdag 20 juni 2020 opent Stichting Eerste Hulp van Jannie Orsel een tweede Snuffelshop en wel in Veendam. Bij de Snuffelshops, in Heiligerlee en in Veendam, kunnen mensen terecht die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Zij worden voorzien van bijvoorbeeld huisraad, een tas met boodschappen, maar ook  met psychische ondersteuning. Oprichtster Jannie Orsel gaat ook het gesprek aan met mensen over budgettering, laat zien hoe zij zelf groenten kunnen verbouwen en brengt eenzame mensen bij elkaar.

Kracht van de Veenkoloniën ondersteunt Jannie en de stichting met adviezen en heeft vorig jaar de Snuffelshop in Heiligerlee een bijdrage gegeven via het zogeheten Kiem- en zaaigeld.

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Stichting Eerste Hulp Non Profit Stichting GROTE OPENING 20- 06-2020 13.30 SNUFFELSHOP 2.0 Eerste 10 Klanten gratis Goodybag Waar u Goed Goedkoop Gezellig kunt snuffelen Kerkstraat 81 Veendam Telefoon 0598 785894 Voor al uw inbreng'

Coronatips voor bewonersinitiatieven

Als kernteam en bewonersraad horen we graag wat jullie doen met of naar aanleiding van de Corona (Covid-19) maatregelen. Vul het inventarisatieformulier in van Groninger Dorpen of van de BOKD (Drenthe)

Themabijeenkomst manieren van financieren Geannuleerd

NB. Ivm Corona (covid-19) maatregelen is deze fysieke bijeenkomst op 31 maart geannuleerd. Ook het webinar gaat niet door. Mocht je wel interesse hebben in manieren van financieren kun je je hieronder aanmelden en krijg je een uitnodiging voor de nieuwe datum.


Manieren van financieren
, de themabijeenkomst van KRACHT van de Veenkoloniën die zou plaatsvinden op dinsdag 31 maart 2020 in dorpshuis De Klabbe, Pluvierstraat 11 Foxhol is geannuleerd. Er is ook geen webinar. Zo gauw we een nieuwe datum hebben gepland wordt dit op deze site en op facebook gecommuniceerd.

*****Oorspronkelijke uitnodiging voor bewonersinitiatieven en subsidieverleners van de overheid.

Beste initiatiefnemers en ondersteuners,
Ieder bewonersinitiatief heeft vroeg en laat behoefte aan geld om veelbelovende plannen en projecten te realiseren.
Daarom beleggen we een bijeenkomst met initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen vanuit bewonersinitiatieven en de overheid om gezamenlijk te bespreken welke manieren van financieren er zijn en hoe we die het beste kunnen verwerven.
We starten met het geven van een overzicht en een inzicht in de vele
financieringsstromen die beschikbaar zijn voor bewonersinitiatieven.

Dat wordt toegelicht door enkele ervaringsdeskundigen op gemeentelijk en op provinciaal niveau.
Voor een goede financiering is allereerst een goed plan nodig.
We nodigen een aantal ervaren initiatiefnemers uit om toe te lichten hoe een goed plan de basis vormt voor een realistische financiering.
We maken daarbij een onderscheid tussen startfinanciering (incl. de mogelijkheden voor kiem- en zaaigeld vanuit Kracht van de Veenkoloniën), exploitatiesubsidies voor gebouwen en voorzieningen en investeringssubsidies of leningen voor grotere en
langdurige projecten.
Als een initiatief uitgroeit tot een meer permanente voorziening is een verdienmodel of een businessplan met een realistische exploitatieopzet wenselijk. Hoe combineer je dat met vrijwilligerswerk dat de basis vormt voor vrijwel alle bewonersinitiatieven.

Meld je hieronder aan:


Eventuele bijlage:

Zorgen doen we samen – Themabijeenkomst

Uitnodiging: Zorgen doen we Samen

Krachtige initiatieven in de Veenkoloniën, in dorpen en buurten van de gemeenten Hoogeveen – Borger-Odoorn – Veendam – Stadskanaal

10 maart 2020, Dorpshuis Exloo
19.00 uur inloop, 19.30 – 21.30 uur
Hoofdstraat 58A Exloo 

Wat?
Steeds meer dorpen hebben aandacht voor de ondersteuning van de individuele dorpsbewoner en werken aan gezamenlijke oplossingen: Zorgen doen we Samen. Tijdens de bijeenkomst “Zorgen doen we Samen” gaan we op zoek naar: Hoe kan ik een krachtig initiatief worden? 

De avond staat in het teken van ervaringen delen, uitwisselen en inspireren. Ook krijg je handvaten en voorbeelden mee om de ideeën voor jouw initiatief om te zetten in acties of nieuwe activiteiten.
En natuurlijk is er de mogelijkheid om na afloop bij te praten met een buurdorp- of dorpsgenoot. 

Voor wie?
Deze bijeenkomst is het bezoeken waard voor initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in zorgen voor elkaar, gezondheid, bewegen en/of ontmoeting. Het maakt niet uit of je al begonnen bent of dat je met plannen rondloopt, iedereen is welkom om ideeën op te doen en ervaringen te delen. Gebruikers van initiatieven zijn ook van harte welkom! 

Hoe ziet de avond eruit?

  • 19.30 uur (19.00 uur inloop) Aftrap en welkom
  • 19.45 uur Inleiding Dorpscoöperatie Hollandscheveld verbindt  
  • 20.00 uur Presentaties op de zeepkist
    Hier bieden we de initiatieven de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met anderen.  
  • 20.45 uur Positieve Gezondheid in de openbare ruimte 
  • 21.15 uur Borrel en naar huis 

Aanmelden?
Kom jij ook meepraten en ideeën opdoen? Want, zorgen doen we samen. De hapjes en drankjes staan klaar. 

Meld je aan via de volgende link: https://forms.gle/inLHxZcmSb2HeHuB8

Of wil je een eigen idee presenteren, laat het ons weten via Luit van de BOKD (06-37271453/ l.hummel@bokd.nl). 

 

Gezocht meedenkers en meedoeners voor bewonerskrant en inspiratiefestival!

Beste actieve bewoner van de Veenkoloniën,

Op dit moment zijn wij bezig om een opzet te maken van de bewonerskrant over de Kracht van de Veenkoloniën. Dit wordt een speciale editie van de Krant van de Veenkoloniën die vorig jaar twee keer is verschenen in een oplage van 10.000 stuks en bedoeld is voor actieve burgers, professionals, politici en ambtenaren in het Veenkoloniale gebied.
Deze keer staat de krant geheel in het teken van ons programma Kracht van de Veenkoloniën. Rode draden in de krant worden:
– veel aandacht voor actieve bewoners (en niet professionals),
– het laten zien van de kracht van initiatieven en de invloed op positieve gezondheid
– hoe de zeggenschap van initiatieven versterkt wordt.

De ambitie is om een aantrekkelijke, goed leesbare krant te maken die ook andere inwoners inspireert en initiatieven onder de aandacht brengt en verder helpt. We zoeken minimaal twee bewoners die ons hierbij helpen. De krant moet begin mei verschijnen en we komen een paar keer bij elkaar als redactie. Hiervoor is een vacatie vergoeding beschikbaar.

We zoeken ook mensen uit of rond de Bewonersraad voor het tweede Inspiratiefestival Bewonersinitiatieven met veel aandacht voor inhoudelijke thema’s die raken aan zorg en positieve gezondheid. De vorige keer hadden we in het voorbereidingsteam een mooie mix van bewoners en professionals en dat willen we nu weer. Het festival is gepland eind mei, begin juni. We denken om de drie weken een redactievergadering nodig te hebben. Ook hier is een vacatie vergoeding voor beschikbaar!

Heb je zin om mee te doen aan een van beide activiteiten, reageer dan op deze mail of app, sms of bel naar Niesco.

Hartelijke groet,

namens team Kracht van de Veenkoloniën

Niesco Dubbelboer (M 0620389459)
Toine Fennis