Tweede Snuffelshop geopend, nu in Veendam

Op zaterdag 20 juni 2020 opent Stichting Eerste Hulp van Jannie Orsel een tweede Snuffelshop en wel in Veendam. Bij de Snuffelshops, in Heiligerlee en in Veendam, kunnen mensen terecht die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Zij worden voorzien van bijvoorbeeld huisraad, een tas met boodschappen, maar ook  met psychische ondersteuning. Oprichtster Jannie Orsel gaat ook het gesprek aan met mensen over budgettering, laat zien hoe zij zelf groenten kunnen verbouwen en brengt eenzame mensen bij elkaar.

Kracht van de Veenkoloniën ondersteunt Jannie en de stichting met adviezen en heeft vorig jaar de Snuffelshop in Heiligerlee een bijdrage gegeven via het zogeheten Kiem- en zaaigeld.

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Stichting Eerste Hulp Non Profit Stichting GROTE OPENING 20- 06-2020 13.30 SNUFFELSHOP 2.0 Eerste 10 Klanten gratis Goodybag Waar u Goed Goedkoop Gezellig kunt snuffelen Kerkstraat 81 Veendam Telefoon 0598 785894 Voor al uw inbreng'

Coronatips voor bewonersinitiatieven

Als kernteam en bewonersraad horen we graag wat jullie doen met of naar aanleiding van de Corona (Covid-19) maatregelen. Vul het inventarisatieformulier in van Groninger Dorpen of van de BOKD (Drenthe)

Themabijeenkomst manieren van financieren Geannuleerd

NB. Ivm Corona (covid-19) maatregelen is deze fysieke bijeenkomst op 31 maart geannuleerd. Ook het webinar gaat niet door. Mocht je wel interesse hebben in manieren van financieren kun je je hieronder aanmelden en krijg je een uitnodiging voor de nieuwe datum.


Manieren van financieren
, de themabijeenkomst van KRACHT van de Veenkoloniën die zou plaatsvinden op dinsdag 31 maart 2020 in dorpshuis De Klabbe, Pluvierstraat 11 Foxhol is geannuleerd. Er is ook geen webinar. Zo gauw we een nieuwe datum hebben gepland wordt dit op deze site en op facebook gecommuniceerd.

*****Oorspronkelijke uitnodiging voor bewonersinitiatieven en subsidieverleners van de overheid.

Beste initiatiefnemers en ondersteuners,
Ieder bewonersinitiatief heeft vroeg en laat behoefte aan geld om veelbelovende plannen en projecten te realiseren.
Daarom beleggen we een bijeenkomst met initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen vanuit bewonersinitiatieven en de overheid om gezamenlijk te bespreken welke manieren van financieren er zijn en hoe we die het beste kunnen verwerven.
We starten met het geven van een overzicht en een inzicht in de vele
financieringsstromen die beschikbaar zijn voor bewonersinitiatieven.

Dat wordt toegelicht door enkele ervaringsdeskundigen op gemeentelijk en op provinciaal niveau.
Voor een goede financiering is allereerst een goed plan nodig.
We nodigen een aantal ervaren initiatiefnemers uit om toe te lichten hoe een goed plan de basis vormt voor een realistische financiering.
We maken daarbij een onderscheid tussen startfinanciering (incl. de mogelijkheden voor kiem- en zaaigeld vanuit Kracht van de Veenkoloniën), exploitatiesubsidies voor gebouwen en voorzieningen en investeringssubsidies of leningen voor grotere en
langdurige projecten.
Als een initiatief uitgroeit tot een meer permanente voorziening is een verdienmodel of een businessplan met een realistische exploitatieopzet wenselijk. Hoe combineer je dat met vrijwilligerswerk dat de basis vormt voor vrijwel alle bewonersinitiatieven.

Meld je hieronder aan:


Eventuele bijlage:

Zorgen doen we samen – Themabijeenkomst

Uitnodiging: Zorgen doen we Samen

Krachtige initiatieven in de Veenkoloniën, in dorpen en buurten van de gemeenten Hoogeveen – Borger-Odoorn – Veendam – Stadskanaal

10 maart 2020, Dorpshuis Exloo
19.00 uur inloop, 19.30 – 21.30 uur
Hoofdstraat 58A Exloo 

Wat?
Steeds meer dorpen hebben aandacht voor de ondersteuning van de individuele dorpsbewoner en werken aan gezamenlijke oplossingen: Zorgen doen we Samen. Tijdens de bijeenkomst “Zorgen doen we Samen” gaan we op zoek naar: Hoe kan ik een krachtig initiatief worden? 

De avond staat in het teken van ervaringen delen, uitwisselen en inspireren. Ook krijg je handvaten en voorbeelden mee om de ideeën voor jouw initiatief om te zetten in acties of nieuwe activiteiten.
En natuurlijk is er de mogelijkheid om na afloop bij te praten met een buurdorp- of dorpsgenoot. 

Voor wie?
Deze bijeenkomst is het bezoeken waard voor initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in zorgen voor elkaar, gezondheid, bewegen en/of ontmoeting. Het maakt niet uit of je al begonnen bent of dat je met plannen rondloopt, iedereen is welkom om ideeën op te doen en ervaringen te delen. Gebruikers van initiatieven zijn ook van harte welkom! 

Hoe ziet de avond eruit?

 • 19.30 uur (19.00 uur inloop) Aftrap en welkom
 • 19.45 uur Inleiding Dorpscoöperatie Hollandscheveld verbindt  
 • 20.00 uur Presentaties op de zeepkist
  Hier bieden we de initiatieven de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met anderen.  
 • 20.45 uur Positieve Gezondheid in de openbare ruimte 
 • 21.15 uur Borrel en naar huis 

Aanmelden?
Kom jij ook meepraten en ideeën opdoen? Want, zorgen doen we samen. De hapjes en drankjes staan klaar. 

Meld je aan via de volgende link: https://forms.gle/inLHxZcmSb2HeHuB8

Of wil je een eigen idee presenteren, laat het ons weten via Luit van de BOKD (06-37271453/ l.hummel@bokd.nl). 

 

Gezocht meedenkers en meedoeners voor bewonerskrant en inspiratiefestival!

Beste actieve bewoner van de Veenkoloniën,

Op dit moment zijn wij bezig om een opzet te maken van de bewonerskrant over de Kracht van de Veenkoloniën. Dit wordt een speciale editie van de Krant van de Veenkoloniën die vorig jaar twee keer is verschenen in een oplage van 10.000 stuks en bedoeld is voor actieve burgers, professionals, politici en ambtenaren in het Veenkoloniale gebied.
Deze keer staat de krant geheel in het teken van ons programma Kracht van de Veenkoloniën. Rode draden in de krant worden:
– veel aandacht voor actieve bewoners (en niet professionals),
– het laten zien van de kracht van initiatieven en de invloed op positieve gezondheid
– hoe de zeggenschap van initiatieven versterkt wordt.

De ambitie is om een aantrekkelijke, goed leesbare krant te maken die ook andere inwoners inspireert en initiatieven onder de aandacht brengt en verder helpt. We zoeken minimaal twee bewoners die ons hierbij helpen. De krant moet begin mei verschijnen en we komen een paar keer bij elkaar als redactie. Hiervoor is een vacatie vergoeding beschikbaar.

We zoeken ook mensen uit of rond de Bewonersraad voor het tweede Inspiratiefestival Bewonersinitiatieven met veel aandacht voor inhoudelijke thema’s die raken aan zorg en positieve gezondheid. De vorige keer hadden we in het voorbereidingsteam een mooie mix van bewoners en professionals en dat willen we nu weer. Het festival is gepland eind mei, begin juni. We denken om de drie weken een redactievergadering nodig te hebben. Ook hier is een vacatie vergoeding voor beschikbaar!

Heb je zin om mee te doen aan een van beide activiteiten, reageer dan op deze mail of app, sms of bel naar Niesco.

Hartelijke groet,

namens team Kracht van de Veenkoloniën

Niesco Dubbelboer (M 0620389459)
Toine Fennis

Nieuwjaarswens 2020

Kracht van de Veenkoloniën wenst u een Positief Gezond 2020!

Kracht van de Veenkoloniën wenst u een Positief Gezond 2020!

Wij wensen voor 2020 dat alle gemeenten van de Kans voor de Veenkoloniën hun inwoners veel zeggenschap geven over de ontwikkelingen die hen aangaan. Aansluiten bij bewonersinitiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid in brede zin, garandeert een prettige samenleving waarin mensen zich mede eigenaar voelen van hun gemeenschap.
Laten we in 2020 samen aan zo’n gezonde gemeente werken.

Uitreiking Kiem & Zaaigeld Snuffelshop Heiligerlee

Kracht van de Veenkoloniën ondersteunt sinds een jaar bewonersinitiatieven die concreet bijdragen aan positieve gezondheid. Naast praktisch advies en ondersteuning wordt er kiem- en zaaigeld beschikbaar gesteld om initiatieven verder te helpen. Dit keer aan een mooi initiatief in Heiligerlee!

Op maandag 16 december uur overhandigde de voorzitter van de
Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën Joke Bakker een bedrag van €3.000 aan De Snuffelshop van stichting Eerste Hulp in Heiligerlee. Een door de Bewonersraad ingestelde jury, onder leiding van professor Gerjan Navis (UMCG) beoordeelt aanvragen van actieve bewoners.
De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de Snuffelshop. De kringloopwinkel is een initiatief van stichting Eerste Hulp en kent een groot aantal vrijwilligers die hulp bieden met spullen aan gezinnen in lastige situaties. Initiatiefnemer Jannie Orsel is zeer verheugd met het bedrag. “Het geld gebruiken we voor de aanschaf van een tweedehands busje, waarmee we de spullen halen en brengen. We helpen tientallen mensen per maand.”

De gemeente Oldambt is een van de elf gemeenten die meedoen aan het programma Kans voor de Veenkoloniën, gericht op het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van de Veenkoloniën.
Kracht van de Veenkoloniën is één van de hoofdlijnen van dit brede programma. Binnen dit programma richt de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën zich op het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Gestreefd wordt om meer zeggenschap te realiseren voor bewoners. Het kiem- en zaaigeld is, naast advies, concrete ondersteuning en het onderling delen van kennis, een belangrijk middel om hier aan te werken.

Op 16 december werd bij Kringloopwinkel De Snuffelshop door Joke Bakker officieel de cheque van het Kiem & Zaaigeld van Kracht van de Veenkoloniën overhandigd.

https://youtu.be/E1lFOwfflz4

Dr. Gerjan Navis, verbonden aan het UMCG vertelde een verhaal over de Blue Zones en de aanpak van gezondheid in met name achterstandgebieden in de wereld.

 

Achtergrond over Kringloopwinkel de Snuffelshop door Jannie Orsel:

Uitreiking Kiem & Zaaigeld Midden-Groningen

De eerste uitreiking van kiem- en zaaigeld was vrijdag 29 november 2019 bij Second Home in Hoogezand, dat hiermee ook officieel geopend werd door wethouder Jan Jakob Boersma (gem. Midden-Groningen). Second Home is een opvangplek voor jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Met deze bijdragen kan de initiatiefnemer (Stichting de Toverboom) de inrichting van de keuken realiseren, zodat de jongeren en eventueel hun ouders hier samen kunnen koken. Twee andere bewonersinitiatieven in gemeente Midden-Groningen worden ook ondersteund door Kracht van de Veenkoloniën. Stichting Chiyo Thai kan met de bijdrage bokshandschoenen, scheenbeschermers en trapzakken aanschaffen, en Veur Mekoar Kielwindeweer kan dankzij Kracht van de Veenkoloniën een inductiekookplaat laten plaatsen. Zo zorgt men voor meer positieve gezondheid in de Veenkoloniën.

Op vrijdagmiddag 29 november 2019 werd in Second Home van Stichting de Toverboom het Kiem & Zaaigeld uitgereikt aan 3 bewonersinitiatieven:

De initiatiefnemers over hun aanvraag Kiem & Zaaigeld:

Verslag Inspiratiebijeenkomst 6 april 2019

Verslag Inspiratiebijeenkomst Bewonersraad
Kracht van de Veenkoloniën
6 april 2019 in Huize Bareveld

Na opwarming door de Groningse rasentertainer Erwin de Vries volgt de korte opening door Niesco Dubbelboer en wordt er in tien minuten door de 65 deelnemers een piramide gebouwd van bamboe en elastiek: symbool van kracht, flexibiliteit en samenwerking, iets dat de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën wil bereiken. De piramide is niet geheel symmetrisch, maar stevig genoeg om op voort te bouwen 😉!

Een delegatie van de Bewonersraad onder leiding van Fenneke Mensen heet iedereen welkom en presenteert de Zes Ambities van de Bewonersraad, naar de letters K.R.A.C.H.T.
Kennis delen, Regie voeren, Acties en Advies, Coachen bewonersinitiatieven, Herstructureren geldstromen informele zorg, Toetsen en Trots

Niesco Dubbelboer interviewt Eveline Rauwé van het project De Huiskamer in Aa en Hunze, die laagdrempelig en succesvol ouderen bij elkaar brengen, met een verbeterd welzijn en evident minder bezoek aan de huisarts tot gevolg en met Nanno Kranenborg van Old Stars, die met het initiatief voor wandelend voetbal voor ouderen (mannen én vrouwen) zorgen voor een goede manier van bewegen (alleen de vijfde ‘P’ van pils zou wat meer teruggedrongen kunnen worden). De twee initiatieven inspireren om op relatief eenvoudige en laagdrempelige manier de gezondheid in brede en positieve zin van mensen te verbeteren.

Erwin de Vries raakt een gevoelig punt van het gezondheidsprobleem in de Veenkoloniën, vanuit zijn eigen ervaring als hulpverlener, namelijk het aspect van de (on)bereikbaarheid van sommige  Veenkolonialen. ‘Bemui die mit die aigen rotlev’n’ is een van zijn treffende liederen. Maar ook de hoopvolheid van de nieuwe generatie die roken, ongezond eten en teveel plastic gebruiken al flink minderen.

Aan stamtoafels/ stamtoavels worden verschillende aspecten van de Kracht van de Veenkoloniën besproken. De deelnemers verspreiden zich over 8 stamtafels.

Stamtoafel 1 Manieren van financieren

Aan deze tafel zaten initiatiefnemers van een groep 55 plussers die seniorenwoningen willen bouwen in leegstaande boerderijen in hun eigen dorp (Westerwolde), van een Anastasiadorp (Musselkanaal)  en een Ecodorp (Noordeland), van aanbouwwoningen voor Jong en Oud, van de dorpscoöperatie Steendam die meerdere initiatieven heeft ontplooid (van aanleg glasvezel tot financieringsplannen voor het energieneutraal maken van het dorp, een Pleinplan met een dorpshuis, dorpsontwikkelingsplannen die een basis kunnen vormen voor een financieringsplan voor tal van gemeenschapsvoorzieningen, een sportcomplex en een bouwproject voor starters en beschermd wonen  en de non profit stichting Eerste Hulp die tal van bewonersinitiatieven ondersteunt in Oost Groningen. Tijdens de discussie komen twee aandachtspunten aan de orde: Hoe kunnen we kiem- en zaaigeld gebruiken om meer mensen te interesseren voor de gemeenschapsinitiatieven waar de initiatiefnemers aan werken. Suggesties: organiseer informatiebijeenkomsten voor potentiële deelnemers, en interesseer de politiek door werkbezoeken te organiseren, begin klein en bouw het geleidelijk aan uit; vraag contributies of bijdragen aan geïnteresseerden.
Hans Peters (bestuurslid BOKD) meldt vijf stappen die zijn ondernomen om dorpsontwikkelingsplannen (DOP) uitgevoerd te krijgen: 1 = geduld; 2 = goed projectplan maken;  3 = meerdere partijen interesseren voor je plan; 4 = stap voor stap gemeente betrekken voor middelen: eerst vechten en daarna respect voor elkaar opbouwen; 5 = samenwerken met ambtenaren.
Fred Mahler (Steendam 200 inwoners) vertelt hoe zij vanuit een dorpsvisie een ontwikkelingsplan hebben opgesteld en vervolgens per project (gemeenschapsvoorzieningen) partijen en financiering zijn gaan regelen. Voorbeeld een dorpscafé: 50% crowdfunding en 50% Fonds Nieuwe Doen (zachte leningen); glasvezel zelf aanleggen en aan alle deelnemers (dorpsbewoners) vragen mee te investeren; nu bezig met duurzame energietransitie via kleine windmolens en opbrengsten (na aftrek van de kosten) terug laten vloeien in de dorpsgemeenschap.
Al pratende komen we vanzelf ook op het tweede discussiepunt: hoe krijg je financiën voor meer duurzame gemeenschapsvoorzieningen en bouwprojecten bij elkaar. Suggesties die naar voren komen zijn: laagrentende leningen. Via het Plankostenfonds of via gemeentegarantie op leningen van banken, aansluiten bij gebiedsontwikkelingsprojecten en gebiedscoöperaties [WesterkwartierGC-ZOG, GC-ZWD] die zijn ontstaan.

Aandachtspunten en thema’s waarover we het komend jaar workshops of trainingen kunnen opzetten:

 1. Welke fondsen zijn beschikbaar voor bewonersinitiatieven?
 2. Ruimere middelen voor professionele begeleiding
 3. Garanties en laagrentende leningen voor investeringen in gemeenschapsvoorzieningen
 4. Hoe kunnen bewonersinitiatieven WMO middelen benutten voor informele zorg op langere termijn
 5. Succesvolle voorbeelden van Crowdfunding

Stamtoafel 2 Vrijwilligers vinden en binden

Aan deze tafel werd gesproken over de obstakels en moeilijkheden die vrijwilligers tegenkomen en dus impliciet over hoe de obstakels overwonnen kunnen worden. Het zijn van een vrijwilliger zoals wij er over praten, heeft iets meer van continuïteit in zich dan iemand die af en toe iets vrijwillig doet. Het zijn van vrijwilliger wordt soms ervaren als een verplichting en dat schrikt sommige mensen af. Door mantelzorg en andere verplichtingen bijvoorbeeld richting de eigen familie, kiezen mensen steeds minder voor ‘vrijwilliger’ zijn. Want voor 100 professionals heb je 1000 vrijwilligers nodig, en in toenemende mate wordt dit verwacht van mensen. Er is ook sprake van een toename van een ‘claimcultuur’, waardoor verantwoordelijkheden worden afgeschoven op derden. Het zou goed zijn als er een vangnet is voor vrijwilligers en initiatieven. Nu komt er best veel op hun schouders terecht. Om vrijwilligers te werven moet je mensen aanspreken op hun specifieke kennis en kunde. Mensen ‘aanspreken’ en motiveren vanuit hun leefstijl cq keuze om in het dorp te wonen. Tegelijkertijd moet ook worden gelet op het fenomeen dat het eigen enthousiasme van een groep de komst van andere mensen in de weg kan staan.
Vrijwilligers vinden en binden
Vrijwilligersbeleid

Stamtoafel 3 Miepjes met mapjes en kereltjes met koffertjes

Aan deze tafel kreeg Gerrie Reinders van Noordeland tips van Wobbe Katoen (oud ambtenaar gemeente Emmen en actief bewoner) over hoe om te gaan met de ambtelijke wereld. Ze kreeg advies op maat voor Noordeland. Een belangrijke les in zijn verhaal was het belang van het hebben van in ieder geval één ambtenaar in het gemeentelijk apparaat waar een initiatiefnemer een goede band mee opbouwt. Op die manier wordt de interesse en gevoel van medeverantwoordelijkheid gewekt en kan een goede samenwerking op gang komen. We zijn allemaal mensen, los van de formele functie. En de overheid is er om de burger te ondersteunen (ook al lijkt het er vaak niet op…)

Gerrie kon aangeven dat zij met het project Ecodorp Noordeland ook een ambtenaar in de gemeente hebben die hen steunt, meedenkt en meedoet.

Stamtoafel 4 Informele zorg

De samenwerking tussen servicepunten  en bijvoorbeeld sociale teams kan beter; er is te vaak geen goede communicatie tussen bewonersinitiatieven en professionele zorg.
Belangrijke vraag is hoe je aan vrijwilligers komt in je dorp? Vrijwilligers willen best een keer iets doen, maar het is lastiger om mensen te vinden die structureel de kar kunnen en willen trekken.

Heel belangrijk is dat je een netwerk hebt en dat je bijvoorbeeld  workshops gaat organiseren. Bewustwording groeit door het er over te kunnen hebben met elkaar. Het delen kan je inzichten geven die je gisteren niet zag en nu wel. Een draai kunnen geven kan leiden tot enorme verandering. Het geeft ruimte in het hoofd qua creativiteit. Doordat de overheid zich terugtrekt, wordt het contact met buurt- of dorpsgenoten steeds belangrijker. Kleine stapjes zijn heel wezenlijk, er is soms angst voor de hulpverlening. De grootste uitdaging is om achter de voordeur te komen: “…ze moeten niks”, “Heb je gehoord van…?”, zonder dat je het gevoel krijgt van teveel bemoeienis. Leerelement voor in de woonkamer is het koken van gezonde producten. Mensen krijgen zo een goed voorbeeld mee van ‘hoe het ook kan’.

Stamtoafel 5 Huiskamerprojecten

Aan deze tafel is door Eveline Rauwe (Impuls, welzijnswerk Aa en Hunze) en Piet Wolters (Dorpscoöperatie Gasselternijveen) informatie gedeeld met drie belangstellende  organisaties/personen over de huiskamerprojecten en hoe deze opgezet kan worden in het eigen dorp. Een vertegenwoordiger van een vereniging dorpsbelangen leek zeer geïnspireerd, hetgeen ook de voornaamste bedoeling van de tafel was. Naast een aantal goede gesprekken is ook nog vermeldenswaard dat de beschikbare boekwerkjes, waarin het proces van de totstandkoming van de Huiskamer in Gasselternijveen beschreven en verbeeld wordt, door diverse organisaties/personen meegenomen zijn.

Stamtoafel 6 Positieve gezondheid (“bemui die mit dien aigen rötleven, mienjong”)

Op basis van een mooi tafelkleed werd gesproken over de verschillende aspecten van positieve gezondheid. Wat is positieve gezondheid? Het begrip raakt volgens de tafel aan de volgende onderdelen: bewegen, geestelijke en lichamelijke balans, de regie bij bewoners, normen en waardenbesef (breed begrip), instrument om te komen tot gesprek en eigenaarschap.
Wat doe je al in het kader van positieve gezondheid? Er wordt samen gekookt, samen gegeten. De stichting Voor Door organiseert bijeenkomsten. Ideeën voor bewegen.
Wat is de wensdroom voor de toekomst? Een grotere bewustwording bij kinderen, waarvoor het beste contact met scholen gezocht kan worden. En meer samenwerken met anderen.
Wat is er nodig? Allereerst kennis over de wegen die je moet bewandelen om een initiatief rond positieve gezondheid te laten slagen. Het zou goed zijn als er een leefbaarheidsfonds zou zijn. Hoe ga je om met de privacywetgeving (wat mag je doen met welke informatie?). Hoe krijg je mensen gemotiveerd (en hoe houd je ze gemotiveerd? De methodiek van positieve gezondheid is van mensen, niet van professionals!

Stamtoafel 7 Moodboard

Een viertal enthousiastelingen gingen plakken en knippen om hun opvattingen en ideeën uit te drukken en te onderstrepen met een visueel moodboard.

Stamtoafel 8 Overig

Aan deze tafel konden mensen hun eigen thema’s aanbrengen:

Digitale toepassingen
Bewonersinitiatieven zouden bij hun activiteiten meer gebruik kunnen maken van internet. Snel internet maakt toepassingen mogelijk op het gebied van zorg en dienstverlening. Dorpsinitiatieven als digitale hub zien. Eindgebruikers van applicaties moeten meer betrokken worden bij de ontwikkeling van deze toepassingen. ‘Web in de Wijk’ in Wildervank is een mooi voorbeeld hoe mensen die digibeet zijn, worden ondersteund.
Ook Health Hub in Roden is een mooi voorbeeld. Hier een keer een werkbezoek brengen zou heel inspirerend zijn. Onderzoek de subsidiemogelijkheden voor dit soort digitale projecten eens via het EU programma Leader.

Ouderen
Langer zelfstandig thuis wonen is niet altijd de keus van ouderen. Door wegvallen van voorzieningen is dit vaak een noodzaak. Initiatieven van inwoners op gebied van zorg zijn dan een uitkomst.

Terugkoppeling plenair
Bij de terugkoppeling worden per tafel de twee belangrijkste punten genoemd die in de directe toekomst verwezenlijkt zouden moeten worden. De aanwezige wethouder van Coevorden, Joop Brink, ook DB lid van Kans voor de Veenkoloniën, zegt dat gemeenten en initiatiefnemers de handen ineen moeten slaan. Er wordt door Joke Bakker in haar dankwoord als voorzitter van de Bewonersraad nog even teruggeblikt op de ontstaansgeschiedenis en ambities van de Kracht van de Veenkoloniën. En ze blikt naar de toekomst waar ze wijst op de workshops op thema’s die gaan komen en op het leren van elkaar en ondersteunen van initiatieven die we als netwerk en beweging realiseren en hoe we werken aan het opbouwen van een bewonersfonds die er ook voor de langere termijn voor moet zorgen dat Kracht van de Veenkoloniën doorgaat. Hiervoor is de steun van gemeenten en provincie nodig. Ze roept de aanwezigen op te helpen de beweging te versterken. Een tiental nieuwe aanmeldingen volgen op deze oproep. Met een groepsfoto bij de ‘scheve piramide van Bareveld’ wordt de middag onder het genot van een hapje en een drankje besloten.

Voor een mooi verslag van de middag klik op deze link van het Dagblad van het Noorden
https://www.dvhn.nl/drenthe/Kracht-van-de-Veenkoloni%C3%ABn-%E2%80%98Een-stap-in-de-goede-richting%E2%80%99-24342272.html

De groepsfoto bij de zelfgebouwde ‘scheve piramide van Bareveld’

WERKPLAN KRACHT VAN DE VEENKOLONIEN
De Bewonersraad gaat de komende maanden verder met het opzetten van workshops en trainingen, bezoeken afleggen en de pot voor kiem- en zaaigeld meer gevuld zien te krijgen.
In een uit verder te werken Werkplan worden de K.R.A.C.H.T ambities verbonden met het concreet ondersteunen van initiatieven in de Veenkoloniën.

Inspiratiebijeenkomst 6 april 2019

INSPIRATIEBIJEENKOMST BEWONERSINITIATIEVEN NU WIJ! BEWONERS AAN ZET

Op de historische plek van Huize Bareveld, op de grens van de Drentse en Groninger Veenkoloniën, komen wij als bewonersinitiatieven uit de Veenkoloniën bij elkaar. Wij nodigen u van harte uit.

De Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën gaat de komende vier jaar aan de slag om bewonersinitiatieven te versterken en het netwerk uit te breiden. We bundelen de krachten in de Veenkoloniën om de gezondheid in brede zin te verbeteren. Door succesvolle voorbeelden en waardevolle lessen te delen, leren we van elkaar en maken we bewonersinitiatieven sterker.

Praat en doe mee op 6 april over hoe je initiatief sterker wordt en meer zeggenschap krijgt. Over hoe we elkaar versterken. Over soepeler financiering van je initiatief, over vrijwilligers werven. Over beter samenwerken met politiek en professionals. Over het overnemen van taken van de gemeente. Raak geïnspireerd door andere mooie initiatieven én door verhalen en muziek van rasentertainer Erwin de Vries.

We bepalen samen de koers. Kom erbij en doe mee!
Meld je aan via deze link http://bit.ly/kvdvk6april

Initiatiefnemers hebben voorrang bij de aanmelding.
Alle dorpen, buurten en initiatieven in de Veenkoloniën kunnen zich aansluiten bij de Kracht van de Veenkoloniën.

13.00 uur Inloop (met koek en wegge) en muziek door Erwin de Vries
13.30 uur Opening door Niesco Dubbelboer (Agora), uitleg programma
Handen uit de mouwen, samen bouwen
13.50 uur Welkom door Fenneke Mensen, Piet Wolters, Ida Snippe en Rebecca Albers (leden Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën) over de ambities en plannen. Presentatie verschillende initiatieven. Over successen, obstakels en inspiratie.
In interactie met de zaal met De Huiskamer, Old Stars en anderen.
14.30 uur Erwin de Vries – verhalen gekoppeld aan thema’s van initiatiefnemers (en muziek)
14.50 uur Stamtoafel en Stamtoavel
1. Manieren van financieren Eisse Kalk (Agora)
2. Vrijwillige medewerkers o.l.v. Luit Hummel (BOKD)
3. ‘Miepjes met mapjes’ en ‘kereltjes met koffertjes’ met als gast Wobbe Katoen o.l.v. Fenneke Mensen (Bewonersraad KvdVK)
4. Informele zorg o.l.v. Daphne Wiebing (Vereniging Groninger Dorpen)
5. Huiskamerprojecten o.l.v. Piet Wolters (Bewonersraad KvdVK)
6. Positieve gezondheid o.l.v. Carin Roelands (Bewonersraad KvdVK)
7. Moodboard tafel: knippen en plakken om droom en verhaal te vertellen o.l.v. Rebecca Albers (Bewonersraad KvdVK)
Aan de tafels doen mee: initiatiefnemers van uiteenlopende initiatieven als
Dorpenzorg De Monden, Dorpshuis Gieterveen, De Toverboom Hoogezand,
Dorpscoöperatie Gasselternijveen, Veur Mekoar Kiel Windeweer, Odensehuis Pekela, De Huiskamer Aa en Hunze en anderen.
15.50 uur Luchtige terugkoppeling met highlights, leerpunten, afspraken
16.15 uur De Oproep: doe mee met de beweging van de Kracht van de Veenkoloniën – Kaartjes invullen en ophangen
16.30 uur Dankwoord en schets vervolg door Joke Bakker (vz Bewonersraad Kracht vd Veenkoloniën) Groepsfoto bij bouwwerk, borrel en naproat
17.30 uur Einde

Zaterdag 6 april aanvang 1300 uur tot 17.30 uur
Huize Bareveld, Bareveld 1, Nieuwediep

Deze uitnodiging voor 6 april als PDF

Aanmeldlink: http://bit.ly/kvdvk6april

Mocht het aanmeldformulier niet werken dan mag je ook een mail sturen naar Bewonersraad@kvdvk.nl