Bekommer je om je medemens

Interview met Janny Bolhuis, lid van de bewonersraad

Janny Bolhuis (1939) geboren in Smilde, voelt nog dagelijks de les die ze meekreeg van haar ouders die in het verzet zaten: bekommer je om de medemens. Dat is in haar ruime leven haar drijfveer geweest. Ze heeft dat vormgegeven door veel sociale activiteiten te hebben gedaan. Janny woont nu alweer 55 jaar in Harkstede. “Dat was een arm dorp, maar is door de overloop van mensen uit het rijkere Groningen steeds welvarender geworden.” Zij was 25 jaar lang lerares op de Huishoudschool, maar wilde op een gegeven moment iets anders en dus switchte zij naar de afdeling Personeelszaken van de Milieudienst van de gemeente Groningen. Haar interesse in en gevoel voor mensen kon ze daar goed kwijt. Janny is een bezige bij; naast haar werk is ze meer dan 20 jaar raadslid en statenlid geweest voor het CDA. Ze heeft zich altijd gericht op onderwijs en sociaal beleid. Na het politieke handwerk werd ze al heel snel benaderd door Platform Werk en Inkomen, waar ze jaren voorzitter van is geweest. Daarnaast werd ze ook adviserend lid van de WMO Raad in Slochteren en later Adviesraad Sociaal Domein van Midden-Groningen.

Kans en Kracht van de Veenkoloniën

Janny volgde op papier altijd al de ontwikkelingen van de Kans voor de Veenkoloniën. Ze werd op een gegeven moment gevraagd als lid van de Bewonersraad.

“Waar ik steeds voor strijd is dat we niet over, maar met de bewoners moeten praten. Dat streven past goed bij de Bewonersraad. Maar we moeten steeds er op letten dat we dat zelf ook doen.”

Wat haar verbaast is dat veel programma’s en geldstromen apart georganiseerd worden. “De NPG gelden, de regiodeals, Kans voor de Veenkoloniën, armoedegelden, elk programma heeft eigen geldstromen en ook een eigen overhead. “Het combineren van de gelden zou heel mooi zijn”, zegt Janny.

Zelf is ze als actieve bewoner ook betrokken bij een bewonersinitiatief. In Slochteren richtte zij samen met anderen een voedselpark op. “Ik zag gewoon teveel te dikke kinderen in groep 7 en 8. Dat komt natuurlijk door het goedkopere voedsel in de supermarkt dat ze kopen. Met een voedselpark, met een moestuin en vruchten- en notenbomen, is gezond voedsel makkelijker bereikbaar.”
Het voedselpark is, zoals vaak met bewonersinitiatieven, een zaak van lange adem. Het helpt niet dat de gemeente Midden Groningen een arme gemeente is. Een initiatief als inzameling voor de voedselbank in november afgelopen jaar was gelukkig een groot succes en haalde boven verwachting veel op. “Dat geeft dan zo’n fijn gevoel”.

Janny haar tips voor de Bewonersaad Kracht van de Veenkoloniën

Ze vindt dat er meer gewerkt moet worden aan de bekendheid van Kans en Kracht van de Veenkoloniën.

“Als ik in de supermarkt vraag aan mensen: heb je daar wel eens van gehoord, dan zijn er maar heel weinig mensen die ja zeggen.”

We moeten inwoners meer warm maken voor het programma. Dat kan het beste door er meer op uit te trekken en met mensen in gesprek te gaan. “Maar dat is heel moeilijk”, erkent Janny. “In de gemeenteraad hoor ik er ook te weinig over”. Ze zijn nu wel met een Nota Gezondheidsbeleid bezig. “Het zou mooi zijn als er veel meer wordt samengewerkt met wat er allemaal al gebeurt in het kader van de Kans en Kracht van de Veenkoloniën”.
Janny weet vanuit haar decennialange ervaring dat het gebied Oost Groningen een lastig gebied is. “In de jaren zeventig is al met veel welzijnsgeld geprobeerd de boel op te peppen. Daarna kwamen de impulsen voor plattelandsontwikkeling met bijvoorbeeld de Blauwe Stad om rijkere pensionados aan te trekken, toen kwam het Kans geld, nu dan weer het aardbevingsgeld. Het blijft moeilijk om het op een goede manier en directer bij gewone mensen te laten terecht komen.”
Janny geeft toe dat ze na een lange dag vergaderen wel eens mismoedig is. “Dan denk ik ‘s avonds : ik hou er mee op. Maar de volgende morgen doe ik het toch niet… want je moet je bekommeren om de medemens…. Die les blijft voor altijd bij me. Want als je niets doet, weet je zeker dat het niet helpt.”

5 februari 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *