Coronatips voor bewonersinitiatieven

Als kernteam en bewonersraad horen we graag wat jullie doen met of naar aanleiding van de Corona (Covid-19) maatregelen. Vul het inventarisatieformulier in van Groninger Dorpen of van de BOKD (Drenthe)

Themabijeenkomst manieren van financieren Geannuleerd

NB. Ivm Corona (covid-19) maatregelen is deze fysieke bijeenkomst op 31 maart geannuleerd. Ook het webinar gaat niet door. Mocht je wel interesse hebben in manieren van financieren kun je je hieronder aanmelden en krijg je een uitnodiging voor de nieuwe datum.


Manieren van financieren
, de themabijeenkomst van KRACHT van de Veenkoloniën die zou plaatsvinden op dinsdag 31 maart 2020 in dorpshuis De Klabbe, Pluvierstraat 11 Foxhol is geannuleerd. Er is ook geen webinar. Zo gauw we een nieuwe datum hebben gepland wordt dit op deze site en op facebook gecommuniceerd.

*****Oorspronkelijke uitnodiging voor bewonersinitiatieven en subsidieverleners van de overheid.

Beste initiatiefnemers en ondersteuners,
Ieder bewonersinitiatief heeft vroeg en laat behoefte aan geld om veelbelovende plannen en projecten te realiseren.
Daarom beleggen we een bijeenkomst met initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen vanuit bewonersinitiatieven en de overheid om gezamenlijk te bespreken welke manieren van financieren er zijn en hoe we die het beste kunnen verwerven.
We starten met het geven van een overzicht en een inzicht in de vele
financieringsstromen die beschikbaar zijn voor bewonersinitiatieven.

Dat wordt toegelicht door enkele ervaringsdeskundigen op gemeentelijk en op provinciaal niveau.
Voor een goede financiering is allereerst een goed plan nodig.
We nodigen een aantal ervaren initiatiefnemers uit om toe te lichten hoe een goed plan de basis vormt voor een realistische financiering.
We maken daarbij een onderscheid tussen startfinanciering (incl. de mogelijkheden voor kiem- en zaaigeld vanuit Kracht van de Veenkoloniën), exploitatiesubsidies voor gebouwen en voorzieningen en investeringssubsidies of leningen voor grotere en
langdurige projecten.
Als een initiatief uitgroeit tot een meer permanente voorziening is een verdienmodel of een businessplan met een realistische exploitatieopzet wenselijk. Hoe combineer je dat met vrijwilligerswerk dat de basis vormt voor vrijwel alle bewonersinitiatieven.

Meld je hieronder aan:


Eventuele bijlage:

Zorgen doen we samen – Themabijeenkomst

Uitnodiging: Zorgen doen we Samen

Krachtige initiatieven in de Veenkoloniën, in dorpen en buurten van de gemeenten Hoogeveen – Borger-Odoorn – Veendam – Stadskanaal

10 maart 2020, Dorpshuis Exloo
19.00 uur inloop, 19.30 – 21.30 uur
Hoofdstraat 58A Exloo 

Wat?
Steeds meer dorpen hebben aandacht voor de ondersteuning van de individuele dorpsbewoner en werken aan gezamenlijke oplossingen: Zorgen doen we Samen. Tijdens de bijeenkomst “Zorgen doen we Samen” gaan we op zoek naar: Hoe kan ik een krachtig initiatief worden? 

De avond staat in het teken van ervaringen delen, uitwisselen en inspireren. Ook krijg je handvaten en voorbeelden mee om de ideeën voor jouw initiatief om te zetten in acties of nieuwe activiteiten.
En natuurlijk is er de mogelijkheid om na afloop bij te praten met een buurdorp- of dorpsgenoot. 

Voor wie?
Deze bijeenkomst is het bezoeken waard voor initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in zorgen voor elkaar, gezondheid, bewegen en/of ontmoeting. Het maakt niet uit of je al begonnen bent of dat je met plannen rondloopt, iedereen is welkom om ideeën op te doen en ervaringen te delen. Gebruikers van initiatieven zijn ook van harte welkom! 

Hoe ziet de avond eruit?

  • 19.30 uur (19.00 uur inloop) Aftrap en welkom
  • 19.45 uur Inleiding Dorpscoöperatie Hollandscheveld verbindt  
  • 20.00 uur Presentaties op de zeepkist
    Hier bieden we de initiatieven de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met anderen.  
  • 20.45 uur Positieve Gezondheid in de openbare ruimte 
  • 21.15 uur Borrel en naar huis 

Aanmelden?
Kom jij ook meepraten en ideeën opdoen? Want, zorgen doen we samen. De hapjes en drankjes staan klaar. 

Meld je aan via de volgende link: https://forms.gle/inLHxZcmSb2HeHuB8

Of wil je een eigen idee presenteren, laat het ons weten via Luit van de BOKD (06-37271453/ l.hummel@bokd.nl). 

 

Gezocht meedenkers en meedoeners voor bewonerskrant en inspiratiefestival!

Beste actieve bewoner van de Veenkoloniën,

Op dit moment zijn wij bezig om een opzet te maken van de bewonerskrant over de Kracht van de Veenkoloniën. Dit wordt een speciale editie van de Krant van de Veenkoloniën die vorig jaar twee keer is verschenen in een oplage van 10.000 stuks en bedoeld is voor actieve burgers, professionals, politici en ambtenaren in het Veenkoloniale gebied.
Deze keer staat de krant geheel in het teken van ons programma Kracht van de Veenkoloniën. Rode draden in de krant worden:
– veel aandacht voor actieve bewoners (en niet professionals),
– het laten zien van de kracht van initiatieven en de invloed op positieve gezondheid
– hoe de zeggenschap van initiatieven versterkt wordt.

De ambitie is om een aantrekkelijke, goed leesbare krant te maken die ook andere inwoners inspireert en initiatieven onder de aandacht brengt en verder helpt. We zoeken minimaal twee bewoners die ons hierbij helpen. De krant moet begin mei verschijnen en we komen een paar keer bij elkaar als redactie. Hiervoor is een vacatie vergoeding beschikbaar.

We zoeken ook mensen uit of rond de Bewonersraad voor het tweede Inspiratiefestival Bewonersinitiatieven met veel aandacht voor inhoudelijke thema’s die raken aan zorg en positieve gezondheid. De vorige keer hadden we in het voorbereidingsteam een mooie mix van bewoners en professionals en dat willen we nu weer. Het festival is gepland eind mei, begin juni. We denken om de drie weken een redactievergadering nodig te hebben. Ook hier is een vacatie vergoeding voor beschikbaar!

Heb je zin om mee te doen aan een van beide activiteiten, reageer dan op deze mail of app, sms of bel naar Niesco.

Hartelijke groet,

namens team Kracht van de Veenkoloniën

Niesco Dubbelboer (M 0620389459)
Toine Fennis

Vragenlijst

Zoals u misschien weet, loopt er sinds een paar jaar een landelijk programma ‘Kans voor de Veenkoloniën’, gericht op het verbeteren van de gezondheidssituatie van inwoners van  de Veenkoloniën. Dat is mooi. Een aantal actieve bewoners vond evenwel dat er in dit programma teveel óver en te weinig mét bewoners werd gesproken. Er was te weinig oog voor de kracht, ideeën en initiatieven van de inwoners zelf. Er zijn namelijk al flink veel bewonersinitiatieven bezig met het verbeteren van de leefomgeving. Bestrijden van armoede, tegengaan van eenzaamheid, creëren van beweegplekken, het samen oprichten van coöperaties en bieden van informele zorg; die initiatieven hebben allemaal een positief effect op de gezondheid en welzijn van de inwoners.

Vanuit die groep kritische bewoners is een Bewonersraad opgericht en zij zorgden met succes dat bewonersinitiatieven een serieuze plek hebben gekregen met een eigen programma: De Kracht van de Veenkoloniën!

Maar we hebben jullie hulp nodig!

Het is mooi dat er nu ruimte is voor de kracht van de bewoners. De Bewonersraad wil daarom verder uitgroeien naar een beweging die bijdraagt aan het concreet verbeteren van de gezondheidssituatie in het gebied. Er is nu een netwerk van bijna 50 initiatieven, die bezig zijn met onderwerpen als sport en bewegen, natuur, zorg en welzijn, werk en participatie, duurzaamheid, voedsel en gezond eten, leefomgeving/ruimte. Om voort te kunnen bouwen op de reeds bestaande initiatieven hebben we jullie hulp nodig om meer (en nieuwe) initiatieven in beeld te krijgen.

Samen sterk!

De eerste stap is het inventariseren van bestaande en nieuwe initiatieven. Onderstaande vragenlijst gaat in op die initiatieven, de behoeften aan ondersteuning en de meerwaarde op gezondheidsgebied. Door het invullen van de vragenlijst draag je bij aan het zichtbaar maken van de kracht die bij de inwoners van het gebied aanwezig is.

Wat heb je er aan?

In 2019 gaan we het netwerk van bewonersinitiatieven versterken door individuele initiatieven op verzoek te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen. Er komen werksessies en trainingen naar behoefte. Daarnaast stellen we kiem- en zaaigeld beschikbaar bij startende initiatieven en helpen we bij het vinden van meer structurele financiering. Veel gemeenten stimuleren dat inwoners en bewonersinitiatieven meer zeggenschap en eigenaarschap verkrijgen over wat er gebeurt in hun directe omgeving. Wij sluiten hier met de Kracht van de Veenkoloniën bij aan.

Positieve gezondheid

Via de vragenlijst inventariseren we graag wat er in gang is gezet, door jullie of anderen. Het richt zich op het brede begrip positieve gezondheid. We weten dat heel veel activiteiten en initiatieven bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van mensen. Want als je lekker in je vel zit dan beweeg je meer, eet je gezonder, drink je minder en let je beter op. Zo simpel is het.

In maart organiseren we op basis van de geïnventariseerde behoeften van bewonersinitiatieven, ronde tafelgesprekken.
Op 6 april 2019 organiseren we een Inspiratiebijeenkomst Bewonersinitiatieven waarbij we de verdere plannen graag samen met jullie bespreken. Reserveer deze datum alvast!

Vragen en/of opmerkingen

Zou u voor 1 maart de vragenlijst willen invullen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Luit Hummel via l.hummel@bokd.nl.

Kracht van de Veenkoloniën

De Kracht van de Veenkoloniën is onderdeel van Kans voor de Veenkoloniën.

 

 

 

 

Het doel van de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën:

Het creëren van een beweging van bewonersinitiatieven met als doel samenwerking te bevorderen en de gezondheidssituatie in de Veenkoloniën te verbeteren.

 

Model Positieve Gezondheid van Machteld Huber (iph.nl)