Kiem- en Zaaigeld

Quote: “Hierdoor kunnen we ons nog meer inzetten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een grote afstand tot de maatschappij. Met dit geld zetten wij de activiteit ‘Samen Eten Samen Koken’op met eigen gekweekte groente. Ook de ouders koken en eten mee!” 

De voorwaarden

Bent u benieuwd naar de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor het Kiem- en Zaaigeld? Lees hierover meer in dit artikel. Onder aan deze pagina vindt u een link naar het aanmeldformulier.

 •  Het gesubsidieerde initiatief vindt plaats in de gemeente Coevorden, Hoogeveen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Midden-Groningen, Emmen, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt of Westerwolde. Alle initiatiefnemers uit dorpen en wijken binnen deze gemeenten kunnen een aanvraag indienen.
 •  Het initiatief draagt aantoonbaar bij aan de doelstellingen en uitgangspunten van de Kracht van de Veenkoloniën: Positieve Gezondheid en Eigenaarschap. Initiatiefnemers staan open voor deelname aan de bewoner gestuurde monitoring.
 • Om in aanmerking te komen voor Kiem- en Zaaigeld moet het aannemelijk gemaakt worden dat er geen andere middelen beschikbaar zijn vanuit de gemeente, fondsen of dorpsbudgetten.
 •  De betrokken Gemeente is bekend met (de plannen voor) het initiatief
 • Het kiem- en zaaigeld is een éénmalige investering om een initiatief te ondersteunen de (door)ontwikkeling. Dit is onafhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het bewonersinitiatief zich bevindt.
 • Structurele kosten, zoals huur, gas, water en licht en kosten van personeel van derden komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 • Het kiem- en zaaigeld bedraagt ten hoogste maximaal € 3.000,-
 • Het initiatief is een gezamenlijk gedragen plan en wordt actief bekend gemaakt binnen de eigen gemeente- als bij andere initiatieven in de omgeving.
 • Bij het aanvaarden van de subsidie gaat men akkoord met het plaatsen van een verslag in de vorm van tekst en beeldmateriaal op de website Kracht van de Veenkoloniën en op de Facebookpagina: Kracht van de Veenkoloniën.

Procedure

Wanneer u een aanvraag indient voor Kiem- en Zaaigeld kunt u het volgende verwachten over de procedure:

 • Het kiem- en zaaigeld kan gedurende het hele kalenderjaar worden aangevraagd. Aanvragen worden binnen een week behandeld. Aanvragen kunnen worden gehonoreerd totdat het plafond aan beschikbare middelen bereikt is. De beschikbare middelen zijn mede afhankelijk van de bijdragen van betrokken gemeenten.
 • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie van drie commissieleden: Ida Snippe (lid van de bewonersraad), Eisse Kalk (lid van het kernteam) en Gertjan Navis (extern deskundige).
 • Alle ingediende aanvragen van initiatieven worden serieus in behandeling genomen. Gedurende de behandeling van de aanvraag wordt contact gezocht met de aanvrager en kan er mogelijk een bezoek gepland worden voor de beeldvorming van de plannen.
 • De commissie heeft het recht om naar aanleiding van opgedane praktijkervaring advies te geven over de aanpassing van de voorwaarden of criteria voor toewijzing.
 • De binnengekomen verzoeken worden voor advies gedeeld met een contactambtenaar van de desbetreffende gemeente.
 • De in eerste instantie niet geschikte aanvragen ontvangen advies voor aanpassing van het voorstel of worden na een contactmoment doorverwezen naar andere instanties.
 • De administratieve afhandeling van het Kiem- en Zaaigeld (inclusief de aanvragen) worden behandeld door het kernteam i.v.m. de verantwoording richting de opdrachtgever (Kans voor de Veenkoloniën/ZIF/VWS).
 • De bewonersraad in samenwerking met het kernteam verzorgt de inhoudelijke monitoring van het initiatief.

Link naar het aanvraagformulier

Door op onderstaande link te klikken download u het aanvraagformulier.

https://www.krachtvandeveenkolonien.nl/wp-content/uploads/2020/10/Aanvraagformulier-Kiem-en-Zaaigeld-1.docx