Over Ons

Wat is Kracht van de Veenkoloniën

Het 8 jaar durend programma voor de Veenkoloniën is naar aanleiding van de motie van 2e kamerlid Agnes Wolbert.
Uitgangspunt: Inwoners van de Veenkoloniën worden gemiddeld 8 jaar minder oud en krijgen 20 jaar eerder chronische ziekten. Dat je minder gezond bent afhankelijk is waar je wieg staat, is onaanvaardbaar in een rijk land als Nederland. Zo werd er vanuit het Rijk 10 miljoen beschikbaar gesteld voor verbetering.

Het geld is de Veenkoloniën “overkomen”, vandaar dat er snel een organisatie op touw werd gezet om aan de slag te gaan. Er kwam een stuurgroep en Zorg Innovatie Forum (ZIF) werd penvoerder.
Zelf werd ik in 2015 gevraagd om mee te denken namens de inwoners. Dat kan ik natuurlijk niet in mijn eentje. En dat vonden meer inwoners en initiatieven.

Tijdens een presentatiebijeenkomst van Kans voor de Veenkoloniën ontmoette ik een aantal initiatiefnemers. Samen met hen heb ik de eerste werkgroep opgericht. Inmiddels is deze werkgroep een belangrijke groep inwoners, die invloed hebben op de werkzaamheden van Kans voor de Veenkoloniën. Wij hebben ons ontwikkeld tot een bewonersraad en noemen ons Kracht van de Veenkoloniën. Hebben positie en een eigen budget. We werken toe aan een beweging. Die ook na 2023 door kan blijven gaan, als het project stopt.
Omdat de opgave: terugbrengen van de ongelijkheid in gezondheid van de inwoners van de Veenkoloniën een hele moeilijke is: heb ik daarnaast een kernteam in het leven geroepen. Hierin werken deskundigen met ons samen. Luit en Daphne zijn daar twee van. Verder twee deskundigen
(Eisse Kalk en Niesco Dubbelboer), die hun werkzame leven buiten de Veenkoloniën hebben doorgebracht, maar wel hun wortels hierin hebben.

We hebben niet de illusie dat we in staat zijn grote stappen te zetten, maar als we straks omkijken en we hebben een stapje voorwaarts gemaakt dan hebben wij het goed gedaan.
Op dit moment richten wij ons op Kennisdelen (zie bv deze themabijeenkomst) op het gebied Zorginitiatieven, energie, wonen, vrijwilligers , financiering. Wij helpen initiatieven in hun relatie met andere partners, zoals gemeenten, provincie, fondsen, welzijnsinstellingen, door te werken aan zgn deals, waardoor de gelijkwaardige relatie beter tot hun recht komt.
Helpen mee hierin hobbels te verkleinen en zetten experimenten op om te leren hoe het beter en anders kan. Maar ook zorgverzekeraars zijn hierin belangrijk en huisartsen. Anders kijken naar de zorgzame samenleving door gebruik te maken van de kracht van de initiatieven. Zie in dit verband initiatieven als Wedde dat ’t lukt, Grolloo zorgt, Hollandscheveldt verbindt, dorps coöperatie De Brug in Gasselternijveen en nog veel meer van dit soort initiatieven
Voordeel: wij zijn geen organisatie, die er ook voor moet zorgen zichzelf in stand te houden. Wij hebben onze handen meer vrij om ook te werken met onorthodoxe methoden
Verder organiseren wij jaarlijks een inspiratie conferentie, waarin we met en aan elkaar kunnen laten zien wat is gebeurd en wat nog te gebeuren staat. Daarmee de focus op het eigenaarschap van de initiatieven.
Tenslotte mogen we ook initiatieven financieel ondersteunen. Er is een beperkt fonds dat we Kiem- en Zaaigeld noemen, waar een initiatief geld (maximaal € 3.000) kan aanvragen.

Joke Bakker, 21 09 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *