Bewoners aan Zet in de 3de editie van Krant van de Veenkoloniën

In deze editie: Bewoners aan Zet!

De derde editie van de Krant van de Veenkoloniën is gelanceerd!
In deze editie ligt de focus op één van de hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën, namelijk de rol van bewonersinitiatieven bij positieve gezondheid. De Bewonersraad van Kracht van de Veenkoloniën wil een beweging van onderop creëren, waarbij de stem van inwoners heel belangrijk is.
Een team van actieve bewoners en professionals heeft gesproken met initiatiefnemers uit de Veenkoloniën, geschreven over de echte Veenkoloniaal en vele initiatieven in kaart gebracht. De trots, kracht en energie afkomstig uit de Veenkoloniën staat centraal. Van Slochteren tot Nieuw-Schoonenbeek en van Vlagtwedde tot Hoogeveen, overal zetten bewoners zich in voor hun eigen omgeving. Thema’s als gezondheid, woonvormen, bewegen, burenhulp, participatie en dorpscoöperatie zijn belangrijk. In de krant leest u ook over het werven van vrijwilligers en manieren van financieren, beide van grote waarde voor bewonersinitiatieven.
Bent u geïnteresseerd in bewonersparticipatie -en initiatieven, neem hieronder dan snel een kijkje in Krant van de Veenkoloniën – Bewoners aan zet!

Liever de papieren versie ontvangen? Mail dan naar bewonersraad@kvdvk.nl, en we kijken wat we voor u kunnen doen!

Klik hier voor de Krant Bewoners aan zet

Verslag Themabijeenkomst “Zorgen doen we Samen”

15 september 2020 in Dorpshuis Exloo

Voordat de bijeenkomst begon kon iedereen genieten van een lichte, smakelijke lunch. De ruimte was zo ingericht, dat iedereen op 1 ½ afstand van elkaar kon plaatsnemen. Dit deed niets af aan de sfeer. Met dank aan de beheerder en zijn vrouw Roelf Begeman.

Ken elkaar, Vertrouw elkaar en Gun elkaar
Tijdens de energieke bijeenkomst gaven de deelnemers elkaar adviezen en ondersteuning.
Hieronder in quotes de ervaringsverhalen en gegeven adviezen:
Van onderop, elkaar kennen, van bewoners voor bewoners, mag je verwachten dat alle inwoners digitaal vaardig zijn, verhouding vraag en aanbod, vraagverlegenheid, hoe bereik je je eigen inwoners, richt je in eerste instantie op sleutelfiguren, geen energie weg laten lopen als inwoners er niet achter staan, zorg dat je bekend bent, er is iemand als je het nodig hebt, doorvragen, langsgaan: hoe gaat het met u, zichtbaar zijn ( rode fiets bv) , gewoon een bak koffie gaan drinken, privacy alleen het strikt noodzakelijke noteren, lijst met hulpvragen bijhouden, vrijwilligersovereenkomst, hoe met mensen met dementie, via de mantelzorger, netwerkje om iemand heen bouwen, basisteam van huisartsen, wie wil je er bij hebben, degene die het inbrengt blijft verantwoordelijk ( formele zorg), mensen leren kennen als er nog niet zoveel aan de hand is, aan de ene kant de buurvrouw aan de andere kant de dorps ondersteuner, stel die vraag maar geen vraag is te gek, vrijwilligers maken ook met elkaar afspraken, wederkerigheid in de relatie is belangrijk, betrek de huisarts er bij en laat zien wat de meerwaarde is, huisartsen kunnen profiteren van de initiatieven, welbevinden van de inwoners, elkaar in je kracht zetten, successen vieren, breng het naar buiten, ga netwerken, zorg er voor dat iedereen er graag bij wilt horen………

Korte impressie: presentatie met voormalig huisarts Hans Berg en Wedde dat ‘t Lukt
Hans verzorgt de presentatie met ondersteuning van dorpsondersteuner Marjan. Eerst wordt via een korte film duidelijk uitgelegd wat Wedde dat ‘t lukt wil betekenen.
Hans start in 2015, samen met zijn vrouw het project, in samenwerking met de Dorpsraad Wedde. Vrijwilligers en kwetsbare inwoners kunnen worden gekoppeld aan elkaar. “Met elkaar en voor elkaar”. Inmiddels is dit project uitgebreid in samenwerking met de besturen van Veelerveen (“in Veelerveen, sta je nooit alleen”) en Vriescheloo (in Vriescheloo doen we het zo”).

Nu in de Coronatijd blijven de contacten via de telefoon. Wedde wordt ook wel het “mantelzorgdorp” genoemd. Je moet het doen, volgens Hans Berg, geen haalbaarheidsonderzoeken, dan ontmoet je alleen maar blokkades. Wedde is een klein dorp, met veel samenhang, die je wel moet verbinden. Uit zichzelf gebeurt dat niet. Op deze manier kunnen de inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Er was veel eenzaamheid en armoede. De start van Wedde dat’ t Lukt is begonnen met een enquête, wat is nodig en wat mis je. Langzaam werd het systeem van een dorpsondersteuner bedacht. De spin in het web, tussen o.a. de zorgverleners en de inwoners. Zij heeft een goed overzicht van het hele dorp. Verder werd gezocht naar sleutelfiguren in het dorp. Uiteindelijk een bijeenkomst voor het hele dorp.
Wat zijn de hulpvragen? Vragen als: kapotte lamp, remkabels van de fiets, ongelijke stoep, rouwproblemen, overbelaste mantelzorgers, vervoer naar ziekenhuis et.
Wedde dat ’t Lukt is een succes. De kosten van de huisarts zijn gedaald. Dorp doet het zelf, bottom-up, niet teveel regelen, elkaar het succes gunnen, niet verdringen, maar verbinden. Het moet een basisbehoefte van het dorp zelf zijn, meer gemeenschapszin, met z’n allen de wereld een beetje beter maken. Slogan: “mijn dag, wat kom je tegen als je opstaat, totdat je weer naar bed gaat. Wat heb je dan nodig.
Het is belangrijk, dat er een gevarieerd aanbod is van vrijwilligers. Op talenten gericht aanbod, zodat de vrijwilligers er niet permanent hoeven te zijn. Verder is ook belangrijk voor sommigen, dat zij in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Elke vrijwilliger komt ook wat halen. Belangrijk is ook om de kerken erbij te betrekken.
Integratie van twee Syrische gezinnen met behulp van Wedde dat ’t Lukt. Deze zijn ook weer vrijwilliger geworden.
De financiering is wel nog steeds een probleem. Tijdens de start was de Provincie bereid te komen met een subsidiebedrag van € 20.000,00 als cofinanciering. Menzis de zorgverzekeraar zorgde ervoor dat de huisarts een dag minder kon werken om zo zijn tijd aan het project te geven. De gemeente moet zorgen voor continuïteit.

Meer weten of interesse in een vervolgbijeenkomst?
Meer weten over de deelnemers en de samenkomst van initiatieven op 15 september?
Neem contact op met:

• Daphne Wiebing, lid kernteam bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën
Contactgegevens: info@wiebingperspectief.nl, 06 40558614.
Daphne leidt deze themabijeenkomst.

• Joke Bakker, voorzitter bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën
Contactgegevens: bewonersraad@kvdvk.nl, 06 30506598

Tenslotte:
• Er komt nog één themabijeenkomst Zorgen doen wij Samen. In eerste instantie voor de gemeenten: Westerwolde, Coevorden en Emmen
• Verder komt er een extra bijeenkomst over Positieve gezondheid voor alle gemeenten.
• De bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën organiseert dit najaar nog een themabijeenkomst: Manieren van Financieren
• Op 24 oktober is er de jaarlijkse inspiratie conferentie. Noteer deze alvast in je agenda!

Tweede Snuffelshop geopend, nu in Veendam

Op zaterdag 20 juni 2020 opent Stichting Eerste Hulp van Jannie Orsel een tweede Snuffelshop en wel in Veendam. Bij de Snuffelshops, in Heiligerlee en in Veendam, kunnen mensen terecht die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Zij worden voorzien van bijvoorbeeld huisraad, een tas met boodschappen, maar ook  met psychische ondersteuning. Oprichtster Jannie Orsel gaat ook het gesprek aan met mensen over budgettering, laat zien hoe zij zelf groenten kunnen verbouwen en brengt eenzame mensen bij elkaar.

Kracht van de Veenkoloniën ondersteunt Jannie en de stichting met adviezen en heeft vorig jaar de Snuffelshop in Heiligerlee een bijdrage gegeven via het zogeheten Kiem- en zaaigeld.

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Stichting Eerste Hulp Non Profit Stichting GROTE OPENING 20- 06-2020 13.30 SNUFFELSHOP 2.0 Eerste 10 Klanten gratis Goodybag Waar u Goed Goedkoop Gezellig kunt snuffelen Kerkstraat 81 Veendam Telefoon 0598 785894 Voor al uw inbreng'

Coronatips voor bewonersinitiatieven

Als kernteam en bewonersraad horen we graag wat jullie doen met of naar aanleiding van de Corona (Covid-19) maatregelen. Vul het inventarisatieformulier in van Groninger Dorpen of van de BOKD (Drenthe)

Themabijeenkomst manieren van financieren Geannuleerd

NB. Ivm Corona (covid-19) maatregelen is deze fysieke bijeenkomst op 31 maart geannuleerd. Ook het webinar gaat niet door. Mocht je wel interesse hebben in manieren van financieren kun je je hieronder aanmelden en krijg je een uitnodiging voor de nieuwe datum.


Manieren van financieren
, de themabijeenkomst van KRACHT van de Veenkoloniën die zou plaatsvinden op dinsdag 31 maart 2020 in dorpshuis De Klabbe, Pluvierstraat 11 Foxhol is geannuleerd. Er is ook geen webinar. Zo gauw we een nieuwe datum hebben gepland wordt dit op deze site en op facebook gecommuniceerd.

*****Oorspronkelijke uitnodiging voor bewonersinitiatieven en subsidieverleners van de overheid.

Beste initiatiefnemers en ondersteuners,
Ieder bewonersinitiatief heeft vroeg en laat behoefte aan geld om veelbelovende plannen en projecten te realiseren.
Daarom beleggen we een bijeenkomst met initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen vanuit bewonersinitiatieven en de overheid om gezamenlijk te bespreken welke manieren van financieren er zijn en hoe we die het beste kunnen verwerven.
We starten met het geven van een overzicht en een inzicht in de vele
financieringsstromen die beschikbaar zijn voor bewonersinitiatieven.

Dat wordt toegelicht door enkele ervaringsdeskundigen op gemeentelijk en op provinciaal niveau.
Voor een goede financiering is allereerst een goed plan nodig.
We nodigen een aantal ervaren initiatiefnemers uit om toe te lichten hoe een goed plan de basis vormt voor een realistische financiering.
We maken daarbij een onderscheid tussen startfinanciering (incl. de mogelijkheden voor kiem- en zaaigeld vanuit Kracht van de Veenkoloniën), exploitatiesubsidies voor gebouwen en voorzieningen en investeringssubsidies of leningen voor grotere en
langdurige projecten.
Als een initiatief uitgroeit tot een meer permanente voorziening is een verdienmodel of een businessplan met een realistische exploitatieopzet wenselijk. Hoe combineer je dat met vrijwilligerswerk dat de basis vormt voor vrijwel alle bewonersinitiatieven.

Meld je hieronder aan:


Eventuele bijlage:

Zorgen doen we samen – Themabijeenkomst

Uitnodiging: Zorgen doen we Samen

Krachtige initiatieven in de Veenkoloniën, in dorpen en buurten van de gemeenten Hoogeveen – Borger-Odoorn – Veendam – Stadskanaal

10 maart 2020, Dorpshuis Exloo
19.00 uur inloop, 19.30 – 21.30 uur
Hoofdstraat 58A Exloo 

Wat?
Steeds meer dorpen hebben aandacht voor de ondersteuning van de individuele dorpsbewoner en werken aan gezamenlijke oplossingen: Zorgen doen we Samen. Tijdens de bijeenkomst “Zorgen doen we Samen” gaan we op zoek naar: Hoe kan ik een krachtig initiatief worden? 

De avond staat in het teken van ervaringen delen, uitwisselen en inspireren. Ook krijg je handvaten en voorbeelden mee om de ideeën voor jouw initiatief om te zetten in acties of nieuwe activiteiten.
En natuurlijk is er de mogelijkheid om na afloop bij te praten met een buurdorp- of dorpsgenoot. 

Voor wie?
Deze bijeenkomst is het bezoeken waard voor initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in zorgen voor elkaar, gezondheid, bewegen en/of ontmoeting. Het maakt niet uit of je al begonnen bent of dat je met plannen rondloopt, iedereen is welkom om ideeën op te doen en ervaringen te delen. Gebruikers van initiatieven zijn ook van harte welkom! 

Hoe ziet de avond eruit?

  • 19.30 uur (19.00 uur inloop) Aftrap en welkom
  • 19.45 uur Inleiding Dorpscoöperatie Hollandscheveld verbindt  
  • 20.00 uur Presentaties op de zeepkist
    Hier bieden we de initiatieven de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met anderen.  
  • 20.45 uur Positieve Gezondheid in de openbare ruimte 
  • 21.15 uur Borrel en naar huis 

Aanmelden?
Kom jij ook meepraten en ideeën opdoen? Want, zorgen doen we samen. De hapjes en drankjes staan klaar. 

Meld je aan via de volgende link: https://forms.gle/inLHxZcmSb2HeHuB8

Of wil je een eigen idee presenteren, laat het ons weten via Luit van de BOKD (06-37271453/ l.hummel@bokd.nl). 

 

Gezocht meedenkers en meedoeners voor bewonerskrant en inspiratiefestival!

Beste actieve bewoner van de Veenkoloniën,

Op dit moment zijn wij bezig om een opzet te maken van de bewonerskrant over de Kracht van de Veenkoloniën. Dit wordt een speciale editie van de Krant van de Veenkoloniën die vorig jaar twee keer is verschenen in een oplage van 10.000 stuks en bedoeld is voor actieve burgers, professionals, politici en ambtenaren in het Veenkoloniale gebied.
Deze keer staat de krant geheel in het teken van ons programma Kracht van de Veenkoloniën. Rode draden in de krant worden:
– veel aandacht voor actieve bewoners (en niet professionals),
– het laten zien van de kracht van initiatieven en de invloed op positieve gezondheid
– hoe de zeggenschap van initiatieven versterkt wordt.

De ambitie is om een aantrekkelijke, goed leesbare krant te maken die ook andere inwoners inspireert en initiatieven onder de aandacht brengt en verder helpt. We zoeken minimaal twee bewoners die ons hierbij helpen. De krant moet begin mei verschijnen en we komen een paar keer bij elkaar als redactie. Hiervoor is een vacatie vergoeding beschikbaar.

We zoeken ook mensen uit of rond de Bewonersraad voor het tweede Inspiratiefestival Bewonersinitiatieven met veel aandacht voor inhoudelijke thema’s die raken aan zorg en positieve gezondheid. De vorige keer hadden we in het voorbereidingsteam een mooie mix van bewoners en professionals en dat willen we nu weer. Het festival is gepland eind mei, begin juni. We denken om de drie weken een redactievergadering nodig te hebben. Ook hier is een vacatie vergoeding voor beschikbaar!

Heb je zin om mee te doen aan een van beide activiteiten, reageer dan op deze mail of app, sms of bel naar Niesco.

Hartelijke groet,

namens team Kracht van de Veenkoloniën

Niesco Dubbelboer (M 0620389459)
Toine Fennis

Vragenlijst

Zoals u misschien weet, loopt er sinds een paar jaar een landelijk programma ‘Kans voor de Veenkoloniën’, gericht op het verbeteren van de gezondheidssituatie van inwoners van  de Veenkoloniën. Dat is mooi. Een aantal actieve bewoners vond evenwel dat er in dit programma teveel óver en te weinig mét bewoners werd gesproken. Er was te weinig oog voor de kracht, ideeën en initiatieven van de inwoners zelf. Er zijn namelijk al flink veel bewonersinitiatieven bezig met het verbeteren van de leefomgeving. Bestrijden van armoede, tegengaan van eenzaamheid, creëren van beweegplekken, het samen oprichten van coöperaties en bieden van informele zorg; die initiatieven hebben allemaal een positief effect op de gezondheid en welzijn van de inwoners.

Vanuit die groep kritische bewoners is een Bewonersraad opgericht en zij zorgden met succes dat bewonersinitiatieven een serieuze plek hebben gekregen met een eigen programma: De Kracht van de Veenkoloniën!

Maar we hebben jullie hulp nodig!

Het is mooi dat er nu ruimte is voor de kracht van de bewoners. De Bewonersraad wil daarom verder uitgroeien naar een beweging die bijdraagt aan het concreet verbeteren van de gezondheidssituatie in het gebied. Er is nu een netwerk van bijna 50 initiatieven, die bezig zijn met onderwerpen als sport en bewegen, natuur, zorg en welzijn, werk en participatie, duurzaamheid, voedsel en gezond eten, leefomgeving/ruimte. Om voort te kunnen bouwen op de reeds bestaande initiatieven hebben we jullie hulp nodig om meer (en nieuwe) initiatieven in beeld te krijgen.

Samen sterk!

De eerste stap is het inventariseren van bestaande en nieuwe initiatieven. Onderstaande vragenlijst gaat in op die initiatieven, de behoeften aan ondersteuning en de meerwaarde op gezondheidsgebied. Door het invullen van de vragenlijst draag je bij aan het zichtbaar maken van de kracht die bij de inwoners van het gebied aanwezig is.

Wat heb je er aan?

In 2019 gaan we het netwerk van bewonersinitiatieven versterken door individuele initiatieven op verzoek te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen. Er komen werksessies en trainingen naar behoefte. Daarnaast stellen we kiem- en zaaigeld beschikbaar bij startende initiatieven en helpen we bij het vinden van meer structurele financiering. Veel gemeenten stimuleren dat inwoners en bewonersinitiatieven meer zeggenschap en eigenaarschap verkrijgen over wat er gebeurt in hun directe omgeving. Wij sluiten hier met de Kracht van de Veenkoloniën bij aan.

Positieve gezondheid

Via de vragenlijst inventariseren we graag wat er in gang is gezet, door jullie of anderen. Het richt zich op het brede begrip positieve gezondheid. We weten dat heel veel activiteiten en initiatieven bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van mensen. Want als je lekker in je vel zit dan beweeg je meer, eet je gezonder, drink je minder en let je beter op. Zo simpel is het.

In maart organiseren we op basis van de geïnventariseerde behoeften van bewonersinitiatieven, ronde tafelgesprekken.
Op 6 april 2019 organiseren we een Inspiratiebijeenkomst Bewonersinitiatieven waarbij we de verdere plannen graag samen met jullie bespreken. Reserveer deze datum alvast!

Vragen en/of opmerkingen

Zou u voor 1 maart de vragenlijst willen invullen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Luit Hummel via l.hummel@bokd.nl.

Kracht van de Veenkoloniën

De Kracht van de Veenkoloniën is onderdeel van Kans voor de Veenkoloniën.

 

 

 

 

Het doel van de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën:

Het creëren van een beweging van bewonersinitiatieven met als doel samenwerking te bevorderen en de gezondheidssituatie in de Veenkoloniën te verbeteren.

 

Model Positieve Gezondheid van Machteld Huber (iph.nl)