Themabijeenkomst manieren van financieren Geannuleerd

NB. Ivm Corona (covid-19) maatregelen is deze fysieke bijeenkomst op 31 maart geannuleerd. Ook het webinar gaat niet door. Mocht je wel interesse hebben in manieren van financieren kun je je hieronder aanmelden en krijg je een uitnodiging voor de nieuwe datum.


Manieren van financieren
, de themabijeenkomst van KRACHT van de Veenkoloniën die zou plaatsvinden op dinsdag 31 maart 2020 in dorpshuis De Klabbe, Pluvierstraat 11 Foxhol is geannuleerd. Er is ook geen webinar. Zo gauw we een nieuwe datum hebben gepland wordt dit op deze site en op facebook gecommuniceerd.

*****Oorspronkelijke uitnodiging voor bewonersinitiatieven en subsidieverleners van de overheid.

Beste initiatiefnemers en ondersteuners,
Ieder bewonersinitiatief heeft vroeg en laat behoefte aan geld om veelbelovende plannen en projecten te realiseren.
Daarom beleggen we een bijeenkomst met initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen vanuit bewonersinitiatieven en de overheid om gezamenlijk te bespreken welke manieren van financieren er zijn en hoe we die het beste kunnen verwerven.
We starten met het geven van een overzicht en een inzicht in de vele
financieringsstromen die beschikbaar zijn voor bewonersinitiatieven.

Dat wordt toegelicht door enkele ervaringsdeskundigen op gemeentelijk en op provinciaal niveau.
Voor een goede financiering is allereerst een goed plan nodig.
We nodigen een aantal ervaren initiatiefnemers uit om toe te lichten hoe een goed plan de basis vormt voor een realistische financiering.
We maken daarbij een onderscheid tussen startfinanciering (incl. de mogelijkheden voor kiem- en zaaigeld vanuit Kracht van de Veenkoloniën), exploitatiesubsidies voor gebouwen en voorzieningen en investeringssubsidies of leningen voor grotere en
langdurige projecten.
Als een initiatief uitgroeit tot een meer permanente voorziening is een verdienmodel of een businessplan met een realistische exploitatieopzet wenselijk. Hoe combineer je dat met vrijwilligerswerk dat de basis vormt voor vrijwel alle bewonersinitiatieven.

Meld je hieronder aan:


Eventuele bijlage:

Kracht van de Veenkoloniën

De Kracht van de Veenkoloniën is onderdeel van Kans voor de Veenkoloniën.

 

 

 

 

Het doel van de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën:

Het creëren van een beweging van bewonersinitiatieven met als doel samenwerking te bevorderen en de gezondheidssituatie in de Veenkoloniën te verbeteren.

 

Model Positieve Gezondheid van Machteld Huber (iph.nl)