Verslag Themabijeenkomst “Zorgen doen we Samen”

15 september 2020 in Dorpshuis Exloo

Voordat de bijeenkomst begon kon iedereen genieten van een lichte, smakelijke lunch. De ruimte was zo ingericht, dat iedereen op 1 ½ afstand van elkaar kon plaatsnemen. Dit deed niets af aan de sfeer. Met dank aan de beheerder en zijn vrouw Roelf Begeman.

Ken elkaar, Vertrouw elkaar en Gun elkaar
Tijdens de energieke bijeenkomst gaven de deelnemers elkaar adviezen en ondersteuning.
Hieronder in quotes de ervaringsverhalen en gegeven adviezen:
Van onderop, elkaar kennen, van bewoners voor bewoners, mag je verwachten dat alle inwoners digitaal vaardig zijn, verhouding vraag en aanbod, vraagverlegenheid, hoe bereik je je eigen inwoners, richt je in eerste instantie op sleutelfiguren, geen energie weg laten lopen als inwoners er niet achter staan, zorg dat je bekend bent, er is iemand als je het nodig hebt, doorvragen, langsgaan: hoe gaat het met u, zichtbaar zijn ( rode fiets bv) , gewoon een bak koffie gaan drinken, privacy alleen het strikt noodzakelijke noteren, lijst met hulpvragen bijhouden, vrijwilligersovereenkomst, hoe met mensen met dementie, via de mantelzorger, netwerkje om iemand heen bouwen, basisteam van huisartsen, wie wil je er bij hebben, degene die het inbrengt blijft verantwoordelijk ( formele zorg), mensen leren kennen als er nog niet zoveel aan de hand is, aan de ene kant de buurvrouw aan de andere kant de dorps ondersteuner, stel die vraag maar geen vraag is te gek, vrijwilligers maken ook met elkaar afspraken, wederkerigheid in de relatie is belangrijk, betrek de huisarts er bij en laat zien wat de meerwaarde is, huisartsen kunnen profiteren van de initiatieven, welbevinden van de inwoners, elkaar in je kracht zetten, successen vieren, breng het naar buiten, ga netwerken, zorg er voor dat iedereen er graag bij wilt horen………

Korte impressie: presentatie met voormalig huisarts Hans Berg en Wedde dat ‘t Lukt
Hans verzorgt de presentatie met ondersteuning van dorpsondersteuner Marjan. Eerst wordt via een korte film duidelijk uitgelegd wat Wedde dat ‘t lukt wil betekenen.
Hans start in 2015, samen met zijn vrouw het project, in samenwerking met de Dorpsraad Wedde. Vrijwilligers en kwetsbare inwoners kunnen worden gekoppeld aan elkaar. “Met elkaar en voor elkaar”. Inmiddels is dit project uitgebreid in samenwerking met de besturen van Veelerveen (“in Veelerveen, sta je nooit alleen”) en Vriescheloo (in Vriescheloo doen we het zo”).

Nu in de Coronatijd blijven de contacten via de telefoon. Wedde wordt ook wel het “mantelzorgdorp” genoemd. Je moet het doen, volgens Hans Berg, geen haalbaarheidsonderzoeken, dan ontmoet je alleen maar blokkades. Wedde is een klein dorp, met veel samenhang, die je wel moet verbinden. Uit zichzelf gebeurt dat niet. Op deze manier kunnen de inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Er was veel eenzaamheid en armoede. De start van Wedde dat’ t Lukt is begonnen met een enquête, wat is nodig en wat mis je. Langzaam werd het systeem van een dorpsondersteuner bedacht. De spin in het web, tussen o.a. de zorgverleners en de inwoners. Zij heeft een goed overzicht van het hele dorp. Verder werd gezocht naar sleutelfiguren in het dorp. Uiteindelijk een bijeenkomst voor het hele dorp.
Wat zijn de hulpvragen? Vragen als: kapotte lamp, remkabels van de fiets, ongelijke stoep, rouwproblemen, overbelaste mantelzorgers, vervoer naar ziekenhuis et.
Wedde dat ’t Lukt is een succes. De kosten van de huisarts zijn gedaald. Dorp doet het zelf, bottom-up, niet teveel regelen, elkaar het succes gunnen, niet verdringen, maar verbinden. Het moet een basisbehoefte van het dorp zelf zijn, meer gemeenschapszin, met z’n allen de wereld een beetje beter maken. Slogan: “mijn dag, wat kom je tegen als je opstaat, totdat je weer naar bed gaat. Wat heb je dan nodig.
Het is belangrijk, dat er een gevarieerd aanbod is van vrijwilligers. Op talenten gericht aanbod, zodat de vrijwilligers er niet permanent hoeven te zijn. Verder is ook belangrijk voor sommigen, dat zij in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Elke vrijwilliger komt ook wat halen. Belangrijk is ook om de kerken erbij te betrekken.
Integratie van twee Syrische gezinnen met behulp van Wedde dat ’t Lukt. Deze zijn ook weer vrijwilliger geworden.
De financiering is wel nog steeds een probleem. Tijdens de start was de Provincie bereid te komen met een subsidiebedrag van € 20.000,00 als cofinanciering. Menzis de zorgverzekeraar zorgde ervoor dat de huisarts een dag minder kon werken om zo zijn tijd aan het project te geven. De gemeente moet zorgen voor continuïteit.

Meer weten of interesse in een vervolgbijeenkomst?
Meer weten over de deelnemers en de samenkomst van initiatieven op 15 september?
Neem contact op met:

• Daphne Wiebing, lid kernteam bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën
Contactgegevens: info@wiebingperspectief.nl, 06 40558614.
Daphne leidt deze themabijeenkomst.

• Joke Bakker, voorzitter bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën
Contactgegevens: bewonersraad@kvdvk.nl, 06 30506598

Tenslotte:
• Er komt nog één themabijeenkomst Zorgen doen wij Samen. In eerste instantie voor de gemeenten: Westerwolde, Coevorden en Emmen
• Verder komt er een extra bijeenkomst over Positieve gezondheid voor alle gemeenten.
• De bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën organiseert dit najaar nog een themabijeenkomst: Manieren van Financieren
• Op 24 oktober is er de jaarlijkse inspiratie conferentie. Noteer deze alvast in je agenda!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *